Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 40 Next Page
Page Background

4

14

31

28

20

24

26

5

14

20

26

28

//SUMARI

FLAIXOS | FLASHES | NEWS IN BRIEF

Ofrena floral al monument de Rafael Casanova

Altes i baixes

Assemblea General Ordinària 2014

A FONS | A FONDO | IN DEPTH

Ramon Escolà. Promoció 1967. President de

Zeta Espacial S.A. i inventor del Peta Zetas® .

AIXÍ SÓN | ASÍ SON | HOW THEY ARE

Pepi Bosch. Promoció 2001: “El mercat laboral britànic és molt

més dinàmic i genera més oportunitats”

Participació de diversos associats de l’AIQS a la Via Catalana 2014

Entrevista a Albert Genover (Promoció 2011), productor del

musical “Adam i Eva”

NOTES D’HISTÒRIA | NOTAS DE HISTORIA |

HISTORICAL NOTES

La ciència, al servei dels pobres de la Terra, per José Sols Lucía,

director de la Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià de l’IQS

GRUPS PROFESSIONALS | GRUPOS

PROFESIONALES | PROFESSIONAL GROUPS

Nou servei professional de l’AIQS: Reorientació Laboral per als

associats

Trobada Expoquimia

OPINIÓ PERSONAL | OPINIÓN PERSONAL

PERSONAL OPINION

Química + Càlcul = Quimiometria, per Josep Obiols, Professor

emèrit de l’IQS

L’ASSOCIAT EMPRÈN | EL ASOCIADO EMPRENDE

AIQS ENTERPRENEURS

Roger Prat, Promoció 2000. Creador del blog Presentable.es

Arxiu AIQS

Des de l’AIQS agrairem als Associats/des que, de cop i volta, obren

un calaix i troben un aparell, fotografia, escrit, manual de química,

llibret, etcètera, antic, però en bon estat, de quan estudiaven o de

quan estudiava el seu pare, mare, avi, àvia, etcètera, que si no ho vo-

len conservar, si us plau, que no se’n desfacin, que ens avisin o ens

ho facin arribar a l’AIQS.