Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 40 Next Page
Page Background

21

AIQS

News

69

Grups professionals

Grupos profesionales

Professional groups

Com valora el Servei d’Orientació i

Desenvolupament Professional?

La Montse Almazor, la responsable

d’aquest servei, és una persona amb

àmplia experiència en els assumptes

de la selecció de personal, i

això es nota en els consells, els

suggeriments i, fins i tot, en les

correccions que planteja. Té una

mà esquerra admirable i adapta

contínuament la seva tasca a les

necessitats pròpies de l’usuari i

de les seves circumstàncies. Els

beneficis són notoris des de la

primera entrevista.

Quin és l’element principal que li

ha aportat?

Els químics de l’IQS, i especialment

aquells que, com jo, tenim estudis de

tercer cicle (màster i doctorat), som

professionals amb sòlids i profunds

coneixements tècnics, una actitud

resolta i diligent en els nostres

afers professionals i unes aptituds

més que afinades, gràcies als anys

de feina experimental. Però, en

general, no ens sabem vendre. Per

posar un símil. Els químics de l’IQS

som com un llibre ben estructurat,

amb continguts rellevants i punters,

de lectura molt interessant. Però i

les tapes del llibre? Sabem seduir el

client només mirant les cobertes?

Si no es té aquest do, cal una mica

de feina per desenvolupar certes

habilitats i estratègies. En aquest

sentit, el Servei d’Orientació i

Desenvolupament Professional

és un complement molt adient

a la formació tècnica rebuda;

una mena de curs fet a mida de

màrqueting professional personal.

També treballen estratègies per

mantenir un perfil professional

actiu i atractiu més enllà d’aquestes

circumstàncies.

Recomanaria aquest servei a altres

associats de l’AIQS? Per què?

Sense cap mena de dubte; ajuda a

millorar aspectes de les estratègies

personals i ha introduir nous

elements que potser un no és

conscient com d’importants

poden arribar a ser. Per enfrontar-

se amb una entrevista de feina

amb garanties d’èxit, cal tenir

un currículum molt ben preparat

i també un historial d’èxits.

Precisament, perquè es tracta d’un

document marc de treball que ajuda

a revisar la trajectòria professional

de cada individu mitjançant

indicadors quantificablesque

permeten fer-se una idea de la

bondat de la seva tasca.

Creu que és una manera de

mantenir-lo actualitzat sobre

noves tendències del mercat

laboral?

Precisament per l’activitat

professional que fa Montse Almazor,

responsable del Servei d’Orientació

i Desenvolupament Professional,

està molt assabentada de l’estat

del mercat laboral en cada moment

i en multitud de sectors, i a més

sap quins són els professionals que

agraden a les empreses. Per tant, les

seves orientacions ajuden a construir

un perfil públic professional

que desperti l’interès d’altres

professionals en institucions o

empreses rellevants i que permeti

la construcció d’una sòlida xarxa de

contactes. Aquesta és la veritable

clau de l’èxit!

Creu que és una manera de

facilitar-li i donar-li suport en

la recerca de feina o un canvi

professional?

I molt més que això! Ja que ajuda

a crear un perfil professional

propi i atractiu, que gairebé és

més important i tot. Però, a més,

prepara per, arribat el cas, afrontar

amb èxit una eventual entrevista

de feina, gràcies a la disponibilitat

de multitud d’estratègies, eines,

idees...

Testimonis

Iñaki Galve Murrillo

“El servei és una mena de curs fet a mida

de màrqueting professional personal”