Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 40 Next Page
Page Background

22

AIQS

News

69

Com valora el Servei d’Orientació i

Desenvolupament Professional?

Molt positivament. És una eina

molt útil per assolir l’objectiu de

canviar de feina, negociar el salari i

mantenir una actitud positiva durant

tot el procés.

Quin és l’element principal que li

ha aportat?

Un mètode estructurat per explotar

al màxim els propis recursos,

presentar-los en un format atractiu,

amb l’objectiu de canviar de feina,

però també m’ha ensenyat a

modernitzar la imatge professional

que oferim de nosaltres mateixos i

adaptar-la al moment present. En

certa manera, he trobat un company

que m’agafi la mà i reforci la

seguretat en mi mateix.

Recomanaria aquest servei a altres

associats de l’AIQS? Per què?

Sense cap mena de dubte. Nosaltres,

els enginyers, no estem actualitzats

permanentment en com es comporta

el mercat laboral i quines són les

eines més efectives en cada moment

per accedir-hi. Per això hi ha els

professionals en recursos humans,

com el servei que ens ofereix l’AIQS.

Creu que és una manera de

mantenir-lo actualitzat sobre

noves tendències del mercat

laboral?

Absolutament. És una eina molt

útil, però cal ser proactiu. Amb això

vull dir que el servei no garanteix

l’accés a una nova feina o un

canvi professional a ningú, sinó

que et proveeix dels instruments

per arribar-hi i t’acompanya en

aquest camí. Potser els recursos

per aconseguir-ho es troben en

nosaltres mateixos i no ho sabem

veure si no és amb l’ajut d’un

professional.

Jehu Molina García

“Un company que reforça la

seguretat en tu mateix”

Com valora el Servei d’Orientació i

Desenvolupament Professional?

De manera molt positiva. En primer

lloc, perquè és un acompanyament

des del punt de vista psicològic, la

qual cosa et dóna forces i confiança,

i en segon lloc, perquè és un

assessorament tècnic de definició

del teu perfil professional i gestió

de busca de noves oportunitats.

Quin és l’element principal que li

ha aportat?

M’ha aportat seguretat amb el meu

perfil professional i més bon ús de

les noves tecnologies per donar-te a

conèixer.

Recomanaria aquest servei a altres

associats de l’AIQS? Per què?

Definitivament, sí, per diverses

raons. La primera, perquè el Servei

d’Orientació Professional et posa

al dia de la situació del mercat

laboral actual. La segona, perquè

t’aconsella sobre la necessitat de

fer formació addicional o activitats

complementàries. La tercera,

perquè et dóna les pautes de com

preparar el currículum d’una

manera atractiva i àgil. La quarta,

perquè t’ensenya com treure profit

de les xarxes socials i les noves

tecnologies. I la cinquena i última

raó, perquè t’ajuda a augmentar la

teva visibilitat.

Creu que és una manera de

mantenir-la actualitzada sobre

noves tendències del mercat

laboral?

Sí, perquè t’ensenya nous

conceptes. Per exemple, hi ha

el tema del mercat ocult, que

consisteix a aconseguir una

entrevista amb una persona de

referència per obtenir informació

de com està el mercat, quins

són els perfils d’interès per a les

empreses, etc. També hi ha el

tema de la importància dels grups

professionals a les xarxes socials,

per estar al dia de les novetats

i les opinions dels diferents

professionals. I, finalment, per

mantenir activa la teva xarxa de

contactes.

Creu que és una manera de

facilitar-li i donar-li suport en

la recerca de feina o un canvi

professional?

Sí. Aquest servei t’ensenya la

importància de mantenir un perfil

professional clar i coherent, i també

t’ensenya a portar una estratègia

i un ritme adequats en la recerca

de feina i a no cremar-ho tot en un

mes.

Eva Muñoz

(Promoció del 1996)

“M’ha aportat seguretat i més

bon ús de les noves tecnologies”