Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 40 Next Page
Page Background

26

AIQS

News

69

Quins són els errors principals que comet la gent quan

fa una presentació en públic?

Sense cap mena de dubte, un dels problemes principals

és que l’emissor no sol tenir en compte l’audiència a qui

va dirigit el seu missatge. Es parteix més del jo i del meu

projecte, que no pas d’explicar al públic què és el que fa

tan interessant el teu projecte. I això és un greu error,

ja que si l’audiència no troba cap mena d’interès al teu

tema, no connectarà amb tu. Això passa molt en el món

de la ciència, per exemple, on els professionals tendim

més a explicar què hem aconseguit descobrir o fer, que

no pas el perquè ho hem fet i quins beneficis aportarà el

nostre avenç a la societat.

Així, doncs, quines característiques hauria de tenir un

bon orador?

El primer que ha de saber fer algú que vol parlar en

públic és aprendre a escoltar. Cal ser capaç

d’entendre què és el que preocupa a

l’audiència per trobar la manera de

comunicar que connecti més bé amb

les seves necessitats. També cal saber

depurar bé quina informació cal donar

a la presentació i quina ens podem

estalviar, així com saber-la ordenar

correctament per tal que el

discurs flueixi, ja que, si

no, podem caure en un

rotllo interminable que

avorreixi el públic. I,

sobretot, ha de ser

capaç de gaudir i

de sentir passió

pel tema, ja que

si estàs content

i emocionat

amb el tema els

altres també ho

sentiran.

La irrupció de les noves tecnologies i de les xarxes

socials han canviat les regles del joc, a l’hora de fer

presentacions en públic?

Han canviat el suport, però, en el fons, la gent ja feia

oratòria a l’època dels grecs... Les regles de com parlar

en públic no han canviat gaire, tot i que la tecnologia

ha ajudat a poder fer presentacions més dinàmiques,

amb suports como el PowerPoint o el Prezi, i, alhora,

les xarxes socials ens permeten difondre el missatge

d’una manera ràpida. Però la veritat és que si no saps

donar un bon missatge ni estructurar-lo correctament,

la tecnologia no serveix de gaire: l’única cosa que fa és

amplificar els errors...

Quins són els teus referents en el camp de les

presentacions?

La veritat és que hi ha molts conferenciants de qui he

après molt, al llarg dels últims anys, com, per exemple,

Emilio Duró, Àlex Rovira, Steve Jobs o Sir Ken Robinson,

que parla molt de la creativitat. Tots saben connectar

amb el públic a la perfecció i generar un interès constant

sobre el seu tema.

Fa tres anys, vas decidir posar en marxa el blog

Presentable.es, que, actualment, rep més de 1.200

visites diàries, procedents de 146 països diferents.

Quins serveis ofereixes a través del blog?

Des del seu naixement, el blog ha volgut esdevenir

una eina formativa per a persones i professionals que

necessiten millorar les habilitats comunicatives. Per

això, cada setmana publico dos articles on intento

recollir novetats i reflexions sobre com potenciar les

habilitats oratòries. També ofereixo assessorament,

virtual o presencial, a totes les persones que necessiten

fer una presentació; els ajudo a organitzar la informació,

triar un bon missatge, enfocar el disseny de la

presentació... En aquesta línia, també ofereixo un

curs on-line gratuït per millorar les presentacions,

“Els professionals del món de la ciència tendim més

a explicar què hem aconseguit descobrir que no pas

quins beneficis aportarà aquest avenç a la societat”

En l’actualitat, s’estima que el 80% dels professionals de l’Estat espanyol necessiten formar-se per

tal de millorar les seves habilitats comunicatives. Una necessitat que Roger Prat (Promoció 2000)

ja va detectar durant la seva etapa d’estudiant i, posteriorment, quan es va incorporar al món de

l’empresa, i a la qual ha intentat posar remei amb la creació del seu blog Presentable.es, amb el

qual dóna consells a tot tipus de professionals i empreses per millorar les presentacions en públic.

ROGER PRAT (PROMOCIÓ 2000)