Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

JUNTA DIRECTIVA ASSOCIACIÓ DE

QUÍMICS I ENGINYERS DE L’INSTI-

TUT QUÍMIC DE SARRIÀ

President:

Jaume Árboles Muntadas

Vicepresident:

Josep Beumala Griñó

Secretària:

Laia Ros Blanco

Vicesecretari:

Josep-Albert Jover Serra

Tresorer:

Pedro Farrés Ribé

Sots-tresorer:

Ivan Anaya Benavides

Vocals:

Jordi Abellà Iglesias, Ricard Aguirre

Alpuente, Joan Grimalt Obrador, Jordi Martí

Gascón, Albert Palomer Benet, Josefina

Pons Calabuig, Alberto Puyuelo Gómez.

Edita:

Comunikat BCN (Marta Olivé, Anna

Cabanillas)

AIQS

Via Augusta, 390, 08017 Barcelona

Tel: 93 267 20 12 – 93 267 20 00

Tel. i fax directe: 93 280 42 76

www.aiqs.es

-

aiqs@aiqs.es

Consell de redacció:

Josep-Albert Jover,

Lidia Sirera Pérez

Tiratge:

2.000 exemplars

Dipòsit legal:

B-37419-97

AIQS ES MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE INGE-

NIEROS QUÍMICOS

AIQS ES MIEMBRO DE

LA EUROPEAN FED-

ERATION OF CHEMI-

CAL ENGINEERING DESDE 1974

AIQS News no comparteix necessària-

ment les opinions expressades pels seus

col·laboradors.

AIQS News no comparte necesariamente

las opiniones expresadas por sus colabo-

radores.

DANOS TU OPINIÓN SOBRE “AIQS

NEWS”

Queremos saber qué opinas de la revista

de la AIQS. ¿Te resultan interesantes los

contenidos? ¿Te gusta el diseño? ¿Cam-

biarías algo? ¡ Es tu oportunidad! Haznos

llegar tu opinión a

lidia.sirera@aiqs.es

.

Nos ayudará a mejorar tu revista.

A partir del 20 de desembre, podreu

consultar a la nostra web la versió íntegra

de l’AIQS News en els idiomes català i

castellà.

A partir del 20 de Diciembre, podréis

consultar en nuestra web la versión íntegra

de la AIQS News en los idiomas catalán y

castellano.

AIQS NEWS NÚM. 69

Desembre 2014

El final d’un any és un bon moment per fer balanç de les accions que hem

dut a terme tant en el terreny professional com en el personal, així com per

marcar-nos noves metes per assolir l’any que està a punt de començar.

Una filosofia compartida per part de l’AIQS, que, fa tan sols unes setmanes,

va celebrar l’Assemblea General Ordinària 2014, on es va marcar el full de

ruta de l’associació per a l’any que ve i on, a més, com cada any, es van lliurar

els Premis Pare Salvador Gil 2013 - 2014 i el guardó del certamen literari de

Sant Albert. Trobareu la crònica de l’acte a l’interior. Posteriorment en una

emotiva Assemblea General Extraordinària es van nomenar Socis Honorífics

de l’AIQS al P. Rafael Queralt i als Senyors Ferran Picó i Carles Guillem.

Els últims anys, per a molts professionals el gran repte implica disposar

d’una carrera professional apropiada a las competències de cadascun;

un objectiu on arribar i en el que l’Associació vol participar amb els seus

associats amb el llançament del nou Servei d’Orientació Professional,

que Montse Almazor ens explica en una interessant entrevista. I és que la

reorientació laboral és una fita possible, que queda latent, per exemple, en la

trajectòria professional de dos dels associats entrevistats en aquest número:

l’emprenedor Roger Prat, creador del blog Presentable.es, i Albert Genovert,

productor del musical

Adam i Eva.

Sens dubte, aquesta vegada ocupa la portada un emprenedor en lletres

majúscules: Ramon Escolà, inventor del reeixit caramel Peta Zetas®, que, a

les pàgines centrals de la revista, ens explica com el pas per l’IQS li va marcar

la vida per sempre.

En aquest nou número de l’AIQS News, també hem volgut retre homenatge al

Pare Ignacio Ellacuría i cinc jesuïtes més de la Universitat Centroamericana

(UCA) d’El Salvador. També podreu llegir un nou article del Dr. Obiols i

conèixer de primera mà l’experiència professional a Londres de l’enginyera

Pepi Bosch.

Bona lectura i bon any 2015 per a tothom!

EDITORIAL

JAUME ÁRBOLES MUNTADAS.

PRESIDENT