Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 44 Next Page
Page Background

10

AIQS

News

70

“Els pròxims anys, m’agradaria dedicar-me al món

de la recerca, ja que és una feina apassionant i de

formació continuada”

PERE DOSTA, GUANYADOR DEL PREMI PARE SALVADOR GIL 2014 EN LA

CATEGORIA DE BIOENGINYERIA

Amb la tesi

New family of oligopeptide-terminated poly(beta-amino ester)s for highly efficient small

interfering RNA delivery and controlled intracellular localization in different cell lines

, Pere Dosta

va ser el guanyador del Premi Pare Salvador Gil 2014 en la categoria de bioenginyeria. Un treball

que va fer sota la direcció dels doctors Salvador Borrós i Víctor Ramos.

De què consta el seu treball, que ha estat

guardonat?

Pere Dosta (P.D.):

Una de les limitacions

principals de la teràpia gènica són les

diferents barreres que el material genètic

ha de superar per tal d’arribar al seu destí.

Per tant, en aquest treball ens hem centrat

en el desenvolupament de

vehicles

capaços

de transportar i dirigir eficientment el

material genètic terapèutic fins a una diana

terapèutica específica. Bàsicament, des de

l’IQS ens hem focalitzat en la síntesi

d’aquestes nanopartícules tot

fent-ne la caracterització

biofísica i avaluant-ne

l’eficiència terapèutica

sobre models cel·lulars

in vitro

. A més, s’ha

col·laborat amb altres

institucions per fer les

primeres proves de concepte d’aquests nous

vectors.

Com valoren el fet d’haver obtingut el

Premi Pare Salvador Gil?

P.D.:

Sempre és una satisfacció rebre un

premi per la feina feta durant l’any de tesi

de màster. Tinc clar que aquest premi l’he

guanyat gràcies als doctors Salvador Borrós,

Víctor Ramos i Nathaly Segovia, que m’han

ajudat en tot moment, i també a la resta

de l’equip del laboratori. És el resultat del

conjunt de la feina feta per part de tots

nosaltres, ja que no és simplement un treball

personal. En tot cas, voldria

dedicar el premi a tots els

meus companys de grup i

als meus tutors per donar-

me l’oportunitat de poder

participar en aquest projecte.

Salvador Borrós (S.B.):

Guanyar

un premi sempre està bé, però

destacar un projecte per sobre

dels altres és una cosa difícil. En

tot cas, crec que és important

destacar la bona col·laboració

Pere Dosta:

“És el

resultat del conjunt de

la feina feta per part de

tots nosaltres, ja que

no és simplement un

treball personal”