Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 44 Next Page
Page Background

13

AIQS

News

70

Flaixos

Flashes

News in Brief

A.G.:

Un dels moments complicats,

per a mi, va ser adaptar-me

novament a estudiar, perquè venia

d’haver treballat a la indústria i, a

més, a un altre país. Per tant, tornar

a estudiar va ser el que va suposar el

meu primer gran repte per superar.

A partir d’aquí, va haver-hi altres

reptes quant a la programació, ja

que, al costat dels doctors Menacho

i Sempere, vàrem patir amb alguns

codis de programació o algorismes

que se’ns resistien, però amb

perseverança finalment ho vàrem

aconseguir.

Joaquín Menacho (J.M.):

Ha estat

molt agradable treballar amb

l’Ángel, perquè és una persona

molt treballadora i conscienciosa.

De fet, el treball de simulació no

era gens fàcil i, per tant, és lògic

que trobéssim dificultats que

s’haguessin de resoldre.

Tot aquest treball que s’està fent

des d’aquí, quina trajectòria

seguirà?

J.S.:

L’Ángel ja està treballant a

una empresa d’un antic estudiant

de l’IQS, l’Oriol Martínez, que està

introduint a Espanya, precisament,

la tècnica amb la qual hem estat

treballant. La nostra línia de treball

continua enfocada en l’eliminació

de CO2, si bé encara estem només

en l’etapa de la captació. Més

endavant, haurem de treballar en

l’etapa de la utilització d’aquest

CO2, que és el gran repte de la

humanitat. De moment, les

tecnologies industrials funcionen,

però tenen un cost energètic molt

elevat i no es pot recuperar el

CO2. Per tant, s’ha de treballar en

paral·lel en el procés i en el repte

real que és: què farem amb el

CO2 quan l’obtinguem? Per tant,

l’objectiu de futur és arribar a

transformar-lo.

Què et va motivar a venir a l’IQS a

ampliar la teva formació amb un

màster?

A.G.:

Estava treballant al sector de

l’enginyeria de processos, a una

farmacèutica, i vaig detectar que

em feia falta desenvolupar algunes

competències i, així, seguir creixent

com a professional. A partir d’aquí,

vaig buscar una beca a Mèxic que em

permetés fer els estudis que volia, i

vaig escollir l’IQS.

I ara se t’ha atorgat una nova beca

de tres anys per fer un doctorat

industrial. Quins són els teus

projectes de futur?

A.G.:

Hi ha molts somnis per

endavant. De moment, m’agradaria

continuar al grup de recerca, per

poder seguir fent ciència i aplicar-la

des d’un punt de vista integral; que

aquesta ciència es pugui extrapolar

del laboratori. Tot això per agafar

experiència i fins i tot muntar la

meva pròpia empresa en el futur.

J.S.:

L’Ángel ha entès una cosa

molt clara: que per innovar, crear i

créixer, l’empresa necessita aquest

vessant investigador creatiu que

s’obté a través del doctorat. Fins

al moment, la indústria espanyola

ha valorat poc als doctors i és molt

important oferir a la indústria del

nostre entorn professionals amb

aquesta formació investigadora,

formadora i també empresarial, i

aquest és el futur de la indústria,

al nostre país. Quant a la beca, li

permetrà fer la seva tesi doctoral

compartint l’activitat investigadora

entre l’empresa i la universitat. A

l’IQS ja tenim una llarga tradició a

l’hora de col·laborar

amb la indústria,

i els nostres

doctors treballen,

majoritàriament,

a la indústria.

Joaquín Menacho:

“Ha estat molt

agradable treballar

amb l’Ángel, perquè

és una persona

molt treballadora

i conscienciosa”