Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 44 Next Page
Page Background

4

20

38

24

6

20

27

34

41

//SUMARI

FLAIXOS | FLASHES | NEWS IN BRIEF

Altes i baixes

Viatge de la Promoció del 1968 a Roma

Entrevista als guanyadors del Premi Pare Gil 2014

Relat de Sant Albert

Entrevista al guanyador del Premi de Sant Albert

A FONS | A FONDO | IN DEPTH

Eduardo Molina Uribe. Promoció 1964.

President de Industrias EMU

AIXÍ SÓN | ASÍ SON | HOW THEY ARE

Alberto Márquez. Promoció 2007: “Dels alemanys s’han

d’aprendre principalment la dedicació a la feina i la disciplina”.

Entrevista a Adolf Almató Barbany (Promoció 1954), amant

incondicional del mar.

OPINIÓ PERSONAL | OPINIÓN PERSONAL

PERSONAL OPINION

Química Orgànica : Juan Julio Bonet Sugrañes, per Josep

Obiols, Professor emèrit de l’IQS

Fe d’errades:

Al passat número de la revista AIQS News, nº 69, publicat al mes de

desembre, per un error de compaginació va aparèixer l’article del dr.

Josep Obiols, professor emèrit del IQS, amb alguns errors ortogràfics

a qui, públicament, volem demanar disculpes.

34

GRUPS PROFESSIONALS | GRUPOS

PROFESIONALES | PROFESSIONAL GROUPS

Eurosurfas 2014: Jornada técnica y taula rodona

27

NOTES D’HISTÒRIA | NOTAS DE HISTORIA |

HISTORICAL NOTES

El camí Ignasià

El pare Rafael Queralt ens ha deixat

32

FORMACIÓ AIQS

Words shape minds

, by Manal Zahraa Murad