Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 44 Next Page
Page Background

24

AIQS

News

70

Les assignatures de Química

Inorgànica i Química Orgànica foren

les branques principals dels estudis

de Química, com a ciència dedicada a

les estructures moleculars formades

per l’associació dels elements del

quadre periòdic, i així interpretar

amb encert la composició de les

substàncies naturals, explicar les

seves interaccions i comportament

davant la calor, la llum, etc.

La història de la Química està plena

d’investigadors dedicats per una

part a obtenir substàncies d’interès

industrial i així aconseguir el

finançament necessari, i per l’altra

part amb vocació per a la recerca

i docència, proposant noves tesis

a la comunitat científica i així

col·laborar al progrés, en el cas

de la Química amb l’aïllament

i síntesi de molècules, primer

al laboratori i després a escala

industrial. Unes de les aportacions

més transcendents han estat

la síntesi de l’Amoníac (Haver-

Bosch) per la preparació d’adobs

minerals (NPK), i la fabricació de

pesticides específics per lluitar

contra les plagues. Tot plegat ha

permès disposar d’aliments en gran

escala, i contribuir al creixement

exponencial de la població mundial

en l’últim segle.

Avui dia existeix la creença que

podem preparar el material més

adient per a qualsevol aplicació

o funció que ens proposem. Un

exemple és el canvi en el camp de la

salut passant de l’ús de productes

o extractes naturals a disposar

de procediments per al disseny i

síntesi de medicaments (molècules)

per prevenir i combatre malalties

concretes, per facilitar el diagnòstic,

suplir deficiències, etc.

El canvi important i generalitzat

en l’enfoc acadèmic de la ciència

Química, es pot situar en els

anys següents a la segona guerra

mundial, gràcies a les facilitats de

les comunicacions i les aportacions

de científics excepcionals, que

propiciaren noves àrees de

coneixement tant en la recerca

de la química bàsica, com en les

aplicacions industrial, per exemple

la fabricació de colorants, plàstics,

medicaments, etc.

El llibre, escrit pel Dr. Bonet, és un

viatge d’anada i tornada als orígens

de la química moderna que, d’una

forma genial i molt amena, permet

al lector repassar conceptes bàsics

d’aquesta ciència. El terme “viatge”,

fa referència a la immersió en el

temps i l’espai que constantment

el lector és sotmès, amb l’ajut de la

imaginació, curiositat i bon humor

de l’autor, per explicar els orígens

històrics de conceptes bàsics de la

Química moderna, i la personalitat

de químics que hi deixaren petjada.

L’experiència adquirida en la síntesi

i fotoquímica d’esteroides i sentint-

se recolzat en idees i suggeriments,

pel seu mestre i director de tesi

professor Oskar Jeger, el Dr. JJ Bonet

va dictar a l’IQS les assignatures

de Química de Productes Naturals i

Fotoquímica, essent aquesta darrera

una iniciativa admirada per la resta

d’universitats d’àmbit espanyol.

També dirigí 17 Tesis Doctorals

i nombrosos Treballs de Final

de Carrera, des del anomenat

Laboratori d’Esteroides, en part

gràcies a que les espectroscòpies i

altres serveis per a la recerca, que

no disposava l’IQS en aquell temps,

eren encarregats a Zurich, amb les

bones relacions mantingudes pel Dr.

Bonet.

D’una forma resumida, la recerca

que figura al currículum del Dr.

Bonet es centra, en primer lloc, en

l’intent d’estendre la síntesi total

d’estrògens desenvolupada per

Torgov a esteroides heterocíclics.

Seguidament es centra en la

fotoquímica d’esteroides lactàmics,

lactònics i oximes que va donar fruit

a generalitzar algunes reaccions

fotoquímiques, descobrir-ne de

noves, proposar nous mecanismes

de reacció i disposar de noves eines

sintètiques per obtenir estructures

inviables tèrmicament. S’adona

SOBRE AQUESTA OPINIÓ PERSONAL, ESCRITA AMB LA COL·LABORACIÓ DE CARME

BROSA, RECOMANO LLEGIR EL LLIBRE

“VIAJE AL REINO DE SATURNO”

(ED. NIVOLA

2004), ESCRIT PEL DR. JUAN JULIO BONET SUGRAÑES (1940-2006), QUE EXPLICA LES

SEVES VIVÈNCIES AL POLITÈCNIC DE ZURICH, ON VA FER-HI LA TESI DOCTORAL.

Química orgànica: Juan Julio Bonet Sugrañes

Colesterol