Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 44 Next Page
Page Background

27

AIQS

News

70

Notes d’història

Notas de distoria

Historical notes

“El camí Ignasià, darrere

les petjades de sant Ignasi,

és la nova proposta de

pelegrinatge del segle XXI”

ENTREVISTA AMB JOSEP LLUÍS

IRIBERRI, SJ, DIRECTOR DE L’OFICINA

DEL PELEGRÍ DEL CAMÍ IGNASIÀ

“Si el camí d’Ignasi va canviar la vida de sant Ignasi

de Loiola i el seu món, també podria ocórrer amb

la vida dels homes i les dones del segle XXI”. Sota

aquesta premissa, fa tres anys, la Companyia

de Jesús va inaugurar de manera oficial el camí

Ignasià, una ruta que, en un total de 27 etapes,

recorre els més de 650 quilòmetres entre Azpeitia

(Guipúscoa) i Manresa que sant Ignasi de Loiola

va caminar l’any 1522. Una travessia natural i

espiritual que, segons la Companyia de Jesús,

“ajuda a plantejar-se una nova vida a qui la recorre”.

Ens en dóna més detalls el P. Josep Lluís Iriberri,

SJ, un dels impulsors del camí de Sant Ignasi i

director de l’Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià.

Com definiria el camí de Sant

Ignasi?

El camí Ignasià és una nova proposta

de pelegrinatge del segle XXI i el

redescobriment de la figura de sant

Ignasi, el fundador dels jesuïtes,

que, des dels primers dies, es va

veure a si mateix com un pelegrí. La

conversió de sant Ignasi es va iniciar

a Loiola, després que el ferissin a

Pamplona, i per a ell va representar

descobrir la pròpia vida com un

caminar, seguint Crist. Ignasi va

decidir anar a contracorrent i va

emprendre el camí cap a Jerusalem,

seguint el camí Ral, que el portaria

a Barcelona. Un pelegrinatge que

creiem que pot donar temps i espai

als homes i les dones del segle

XXI per reflexionar, reorientar

i recol·locar la seva vida en uns

moments tan complicats com els

actuals.

A qui es dirigeix el camí?

A totes les persones amb ganes de

viure de prop la natura, reorientar

la seva vida i descobrir una part

interessant de la història, així

com uns paratges impressionants.

L’itinerari surt de Loiola i arriba al

santuari de Manresa. El camí es pot

fer a peu, en bicicleta o fins i tot en

moto... Però l’important és que no

es perdi el fons espiritual, que la

gent visqui una transformació, una

orientació personal.

Què trobaran les persones que facin

el pelegrinatge de sant Ignasi?

Un camí inoblidable, ple de fites per

assolir. El camí Ignasià és el camí

del Sol, perquè venim del nord-oest

i caminem cap al sud-est. Cada

dia veiem el sol naixent, que per

al cristianisme és la imatge de la

resurrecció. Caminem en direcció a

la nova vida que neix cada dia amb

nosaltres, un camí de reorientació,

de recomençar, de renéixer... També

és el camí dels sis santuaris, ja que

té tres santuaris marians (el de la

Mare de Déu d’Arantzazu, el del Pilar

i el de Montserrat) i tres de jesuítics

(el de Loiola, el de Sant Pere Claver,

a Verdú, i el de la Cova de Manresa).

Es compleixen tot just tres anys

de la inauguració del camí. Quin

balanç en fan?

El camí es va inaugurar el març

del 2012, tot i que abans hi havia

pelegrins que ja l’havien fet pel

seu compte, fent servir mapes de

carretera, així com molts novicis

jesuïtes britànics i alemanys... Des

de la inauguració oficial del camí, pel

registre de Manresa han passat més

de 520 persones a recollir el diploma