Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 44 Next Page
Page Background

34

AIQS

News

70

Entre els passats 30 de Setembre i 3 d’octubre, en el marc del saló Expoquimia de Barcelona, va

tenir lloc la trobada internacional del tractament de superfícies Eurosurfas. El Grup Professional

de Pintures (GPP) va organitzar, al costat de AETEPA (Associació Espanyola de Tècnics en Pintures

i Afins) i amb la col·laboració de l’ASEFAPI (Associació Espanyola de Fabricants de Pintures i Tintes

d’Imprimir), la jornada tècnica i taula rodona

Tecnologies sostenibles, el futur de les pintures

. Les

diferents ponències es van centrar en la millora de prestacions que aporten les noves tecnologies,

tant des del punt de vista mediambiental i de salut humana com des del funcional, sense perdre

de vista el compliment dels requisits normatius i legislatius actuals. La jornada va finalitzar

amb una taula rodona durant la qual els participants van presentar breument les empreses

que representaven i van debatre sobre la introducció al mercat de les noves tecnologies.

EUROSURFAS 2014: JORNADA TÈCNICA I TAULA RODONA

TECNOLOGIES SOSTENIBLES – EL FUTUR DE LES PINTURES

Presentacions de la jornada

Nova generació d’imprimacions epoxi

riques en zinc amb millors propietats

anticorrossives i mecàniques.

A càrrec del Dr. Santiago Arias, de

Pinturas Hempel, i professor del

postgrau de Tecnologia de Pintures de

l’IQS (Institut Químic de Sarrià)

Les imprimacions riques en zinc

són àmpliament utilitzades com

a protecció anticorrosiva de l’acer

al mercat industrial i naval. El

mecanisme de protecció dels

revestiments rics en zinc es basa en

la protecció catòdica proporcionada

per la pols de zinc a la pintura.

Quan un sistema de pintura que

conté una imprimació rica està

exposat a un mitjà altament

corrosiu com el marí, l’avanç de la

corrosió i ampollamiento són les

conseqüències més importants

que cal considerar. Els assajos de

corrosió de boira salina, així com

els assajos cíclics que combinen

boira salina, exposició ultraviolada

i baixes temperatures, són els més

habituals en el camp de la protecció

anticorrosiva.

A la presentació es va descriure una

nova generació d’imprimacions

epoxi riques en zinc amb millors

propietats anticorrosives i

mecàniques, en les quals s’han

utilitzat noves combinacions de pols

de zinc amb càrregues funcionals.

Es van presentar els resultats dels

diferents assajos de corrosió (ISO

12944; NORSOK M501, Rev.6) i les

proves mecàniques.

http://www.hempel.es/es-es/

protective/avantguard-technology#