Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 44 Next Page
Page Background

35

AIQS

News

70

Grups professionals

Grupos profesionales

Professional groups

L’ACET (ISO 17463): una nova

metodologia per a una ràpida millora

de propietats anticorrosives en

recobriments epoxídics.

A càrrec de María José Gimeno, de

l’empresa Medco (Mediciones y

Corrosión)

La presentació va mostrar la

utilitat de la tècnica ACET (assaig

electroquímic cíclic accelerat) en

l’avaluació de la resistència a la

corrosió de recobriments i amb

la idea d’agilitzar el procés de

desenvolupament i formulació dels

mateixos.

Es van revisar els conceptes del test

Boira Salina (NSS) convencional i

es va introduir la tècnica de l’assaig

electroquímic cíclic Accelerat

(ACET) per, seguidament, entrar

detalladament en la importància de

l’ús de pigments de fosfat de zinc,

substituts dels cromats, a causa del

seu menor nivell de toxicitat.

Es van presentar diferents

recobriments epoxídics que

incorporen pigments anticorrosius

de fosfat (fosfat de zinc estàndard i

fosfomolibdat de zinc organofilitzat)

i els seus resultats en els assajos de

NSS i ACET, amb l’objectiu d’obtenir

el pigment i el contingut òptims que

presentin les millors prestacions.

Finalment, es va demostrar que els

resultats obtinguts per ambdues

tècniques permeten arribar a

les mateixes conclusions, amb

l’avantatge que l’assaig ACET

permet tenir resultats en molt curt

termini (24 hores).

Aquesta presentació comptava

amb la col·laboració de Nubiola

(pigments anticorrosius Nubirox)

i el Grup de Polímers i Materials

Polimèrics de la

Universitat Jaume I (Castelló).

Bio-solvents, natural alternatives to

traditional solvents regarding VOC

directives 2004/42/EU and 1999/13/

EU.

A càrrec d’Anton Kruf, Galactic S.A.

(representada per Comindex)

Galactic produeix esteres de lactat

a partir d’àcid làctic obtingut

per la fermentació natural del

sucre o del midó de blat de moro i

diferents alcohols que també poden

ser d’origen natural. El rang de

dissolvents obtinguts prové, així, de

matèries primeres d’origen natural,

i són sostenibles si es comparen

amb els dissolvents tradicionals

derivats del petroli. Aquests

dissolvents tenen l’avantatge de ser

biodegradables. Combinant aquests

dos aspectes, s’obté una petjada

de carboni molt inferior a la dels

dissolvents tradicionals.

Dissolvents com ciclohexanona,

cresoles, glicols, èters de glicol i

acetats són exemples de dissolvents

que es poden substituir per als

lactats. És necessari millorar les

condicions per al medi ambient, els

treballadors i els usuaris finals. Les

prioritats actuals se centren en l’ús

de productes amb baixes emissions,

o de baix contingut en compostos

orgànics volàtils (COV). L’oferta

de dissolvents efectius amb punts

d’ebullició elevats proporciona una

solució als requeriments de nivells

de COV inferiors en aplicacions

com a pintures, negres, vernissos,

netejadors superficials i uns altres.

Galactic ha investigat conjuntament

amb el CoRI (Coating Research

Institute, Bèlgica) les noves

oportunitats per a l’ús de

biodissolvents en recobriments

aquosos per substituir els

dissolvents tradicionals i el

coalescents, complint les directives

europees 2004/42/EU i 1999/13/EU.

A la presentació es van comentar

els beneficis principals d’aquests

materials renovables i com és

possible usar-los en recobriments

sense COV mantenint unes molt

bones prestacions.

KRONOClean®. New opportunities

of a versatile photocatalyst for

airpurification and self-cleaning.

A càrrec de Juergen Bender, de Kronos

International, Inc (representada per

Zeus Química- DKSH)

KRONOClean® és una sèrie de

productes basats en diòxid de

titani (TiO2) fotocatalíticament

actiu produïts per KRONOS

INTERNATIONAL, Inc.

El procés fotocatalític amb radiació

UV es pot interpretar com una

reacció fotocatalítica clàssica. Això

suposa la formació de radicals

d’oxigen, que oxiden diferents

compostos, des de gasos inorgànics,

com òxids de nitrogen o monòxid de

carboni, fins a compostos orgànics

volàtils, com aldehids i cetones. Les

substàncies volàtils es transformen

en substàncies innòcues per al medi

ambient i la salut.

A través d’un nou procés de

modificació del TiO2 (anatasa),

propietats semiconductores fins

a àrees de l’espectre de la llum

visible. Això amplia les àrees

d’aplicació per fotocatàlisis. En