Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 44 Next Page
Page Background

36

AIQS

News

70

ambients amb poc sol, així com

en interiors, en els quals hi ha

poca radiació UV o és inexistent,

les condicions d’il·luminació amb

llum visible (VIS) són suficients

per la fotocatàlisis, amb aquest nou

desenvolupament. Un exemple

d’aplicació és la reducció d’olor i

fum a pubs. A més de l’aplicació

per a purificació de l’aire, també

s’estan investigant aplicacions

per a recobriments autorentables.

Les condicions d’assaig per provar

l’efectivitat d’aquests productes en

aquestes aplicacions és d’especial

importància. Ja s’han publicat

algunes normes internacionals per

comparar materials, però encara

s’ha de treballar més en aquest

àmbit per establir normatives

d’assaig i patrons. A més, el treball

de les associacions ha de ser reforçat

per contactar amb els usuaris finals,

públics i privats, interessats en els

beneficis de la fotocatàlisis.

Una aplicació comercial d’aquests

productes és el paviment

ECOGRANIC, que incorpora

KRONOClean per a l’eliminació de

gasos contaminants (purificació de

l’aire).

Additius sostenibles i les seves

tecnologies per a recobriments..

A càrrec de la Dra. Pilar Casas, de

Byk Chemie Gmbh (representada per

Comindex), i professora del postgrau de

Tecnologia de Pintures de l’IQS (Institut

Químic de Sarrià)

Els additius per a recobriments

són essencials per a l’optimització

de processos de fabricació i la

millora de la qualitat del producte

final. Les fórmules contenen tan

sols un 1%, en termes generals,

d’aquests productes, considerats

d’especialitat, i, en canvi, el seu

impacte en el producte final és

extremadament elevat. D’altra

banda, ens trobem que aquests

additius han de complir amb els

mateixos principis mediambientals

i les mateixes normatives que la

pintura. Una conscienciació cada

vegada major de la societat actual

cap al respecte al medi ambient,

una normativa cada vegada més

estricta i criteris macroeconòmics

com l’elevat preu del cru han obligat

a les empreses d’especialitats

químiques a basar els seus nous

desenvolupaments en matèries

primeres sostenibles. Amb aquesta

situació, els biomaterials –i, en

concret, els

biopolímers– exerceixen una funció

important com a matèria primera

base per a la fabricació de nous

productes que es caracteritzen

per ser renovables, innocus i

biodegradables. A la presentació

es va exposar la conjuntura, els

criteris que han de complir aquests

additius i exemples de productes

ja comercialitzables amb les seves

especificacions tècniques, recalcant

que els productes basats en matèries

primeres d’origen renovable no

només han de ser verds, sinó que

també han de tenir les propietats

adequades i proporcionar

avantatges tècnics. Es van discutir

també els diferents conceptes o

criteris verds, com COV, ecolabel,

biodegradabilitat, renovable i anàlisi

del cicle de vida.

Solucions d’avui per als reptes del matí.

A càrrec d’Eva Tejada, de Bayer

MaterialSience S.L.

Les pedres angulars sobre les quals

Bayer desenvolupa la seva activitat

són la cura de les persones i el

medi ambient, així com un afany

d’innovació constant.

La presentació va proposar un

recorregut per algunes de les

tecnologies, presents i futures,

que Bayer MaterialScience posa

a la disposició dels formuladors

de recobriments per encarar

aquests nous reptes. El camp del

desenvolupament i la producció de

materials d’altes prestacions, entre

ells el de recobriments, no pot ni

ha de ser aliè a les demandes de la

societat.

Especialment en l’actual context de

creixent preocupació i conscienciació

sobre l’impacte que les nostres

activitats tenen sobre l’entorn.

A la ponència es van mostrar

diferents solucions per a la reducció

i/o eliminació de dissolvents,

mitjançant l’ús de sistemes

aquosos i/o lliures de dissolvent

d’altes prestacions. També es va

tractar l’ús de matèries primeres

renovables per incrementar la

sostenibilitat. Tot això sense

oblidar el desenvolupament de

nous sistemes amb funcionalitats

especials, compatibles amb els

anteriors preceptes, que obren la

porta a aplicacions noves.

Contribution of Coatings towards

Sustainability.