Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 44 Next Page
Page Background

37

AIQS

News

70

Grups professionals

Grupos profesionales

Professional groups

A càrrec de Rinske van Heiningen, de

AkzoNobel NV - EIP-SCC (Smart Cities

and Communities)

Aquesta presentació resumeix

l’estratègia i l’enfocament d’Akzo

Nobel respecte a la sostenibilitat,

com un dels líders de l’Índex de

Sostenibilitat Dow Jones (DJSI).

AkzoNobel està compromès amb la

sostenibilitat dels seus productes i

operacions. A més de buscar l’èxit

de la companyia, Akzo posa la

sostenibilitat en el cor de tot el que

fa, la qual cosa implica que els seus

clients i empleats, per no esmentar

el planeta, també es beneficien.

AkzoNobel ha decidit accelerar

el ritme del seu compromís i ha

adoptat un enfocament que ha

batejat com a Planet Possible. Es

tracta de crear més valor a partir

de menys recursos i obrir infinites

possibilitats en un món limitat.

Quan Akzo parla de sostenibilitat

i recobriments, s’obre un espai

infinit de treball, des de l’ús de

matèries primeres fins al procés de

producció, passant pel rendiment

dels recobriments durant el seu

temps de vida, tenint en compte la

necessitat de protegir de vegades

sota condicions molt extremes,

allargar el cicle de vida de l’edifici,

etc.

A la presentació es van veure

diferents exemples d’aplicació

de recobriments d’AkzoNobel,

en els quals destaca l’eficiència

energètica, en forma de menors

costos en els sistemes de calefacció

o aire condicionat i il·luminació,

així com la millora de la qualitat de

l’aire a l’interior dels edificis.

Reptes de la Legislació.

A càrrec de José Luis Deu, d’ASEFAPI.

MADRID (I)

En aquesta comunicació, ASEFAPI

va presentar diverses de les

obligacions més recents i unes

altres que, en breu, seran exigibles

als fabricants de pintures i negres,

que tenen i tindran un efecte sobre

la comercialització de productes.

D’elles van destacar les

implicacions del CLP, l’alta de fitxes

toxicològiques, biocides, reach,

residus i substàncies en desaparició

per restriccions legals.

L’abundant legislació apareguda

en els últims anys és el motor de

canvi en molts dels productes que

es presenten al mercat, obligant, en

moltes ocasions, a ingents tasques

administratives.

A la taula rodona van participar José

Javier Gracenea, com a moderador

(CEO de Medco i president

d’AETEPA), Tais Arp (directora

tècnica de Comindex i representant

del GPP de l’AIQS), Ignasi Batlle

(CEO d’Oliver i

Batlle), Juan Guijarrubia (CEO de

Pintures Hempel i vicepresident

d’ASEFAPI), Josep M. Guilera

(Business Unit Manager Indústria

de Zeus Química - DKSH i membre

del GPP de l’AIQS) i José Antonio

Jiménez (CEO d’Akzo Nobel

Coatings Spain i vicepresident

territorial Catalunya d’ASEFAPI).

El debat va estar enfocat a

comentar les línies de nous

desenvolupaments de proveïdors

del sector, per exemple, sistemes

més respectuosos amb el medi

ambient, com a productes amb

baix contingut en volàtils (o sense

volàtils) o productes basats en

matèries primeres renovables, per

exemple, d’origen vegetal. Així com

altres línies de treball innovadores,

com els additius funcionals per al

desenvolupament d’smart coatings.

En l’àmbit d’equips de producció,

els nous desenvolupaments

impliquen una millora dels temps

de producció, major eficiència,

menor despesa energètica i

compliment de les normatives de

seguretat.

Les noves tecnologies no sempre

tenen un impacte immediat al

mercat, el seu procés d’introducció

no és fàcil, sol ser llarg, ja que

suposa una ruptura amb els

conceptes tradicionals i obliga

a acceptar, de vegades, un preu

superior per unes prestacions

també molt superiors. Aquestes

prestacions han de posar-se en

valor per poder-les vendre i ser

sostenibles també econòmicament.

Ha de tenir-se en compte, a més,

que el sector de pintures ha sofert

una crisi important, de la qual

s’està recuperant lentament.

Es va discutir també que els

canvis a favor de productes més

respectuosos amb el medi ambient

i la salut humana van de la mà de la

legislació.

El GPP (Grup Professional de

Pintures) és un grup professional

dins de l’Associació d’Antics

Alumnes de l’IQS (AIQS) i

pretén ser un punt de trobada de

professionals del sector de les

pintures, però també d’altres

sectors relacionats, com les tintes

i pigments, els adhesius i els

recobriments. Pretenem constatar

opinions i experiències sobre temes

professionals que ens ocupen, com,

per exemple, canvis en la legislació

que puguin afectar a les matèries

primeres, novetats i tendències del

sector, participació en congressos,

organització de conferències i

jornades…

Des d’aquí fem una crida a tots els

ex alumnes de l’IQS que estiguin

relacionats amb aquest sector

perquè s’animin a formar part

d’aquest grup professional.

Agraïments: a tots els ponents, per la

seva participació.

Fira de Barcelona

ASEFAPI

AETEPA

Autor: GPP (Grup Professional de

Pintures)