Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 44 Next Page
Page Background

7

AIQS

News

70

Flaixos

Flashes

News in Brief

Experiències i perspectives dels químics a la indústria

farmacèutica

TERCERA SESSIÓ XARXA IQS

El 29 de gener vam celebrar la tercera sessió Xarxa IQS, sobre les

Experiències i perspectives dels

químics a la indústria farmacèutica

. Presidint l’acte es trobava el Dr. Josep Obiols, acompanyat pel

Dr. Robert Xalabarder, enginyer químic i farmacèutic, i Ricard Aguirre, professional de la indústria

farmacèutica i responsable del Grup de Farmàcia de l’Associació de Químics de l’IQS. L’objectiu

d’aquestes sessions és fer una tertúlia, una trobada o un diàleg obert entre persones amb diverses

aproximacions a la indústria farmacèutica des de la química: professors, professionals, alumnes.

Es tracta de proposar opinions, perquè cadascú tregui les pròpies conclusions.

Comença el diàleg:

Laboratori de Farmàcia: conjunt heterogeni

de farmacèutics, químics, metges, biòlegs...

Es produeix una formació interactiva entre

ells. Ex.: Pasteur era químic: calien metges

que estudiessin com aplicar les vacunes que

ell havia descobert.

Tendències de futur

Estat actual: moltes

small

molècules. Hi ha

una tendència a rebaixar-ne el nombre.

A la indústria farmacèutica cal innovació,

cal veure venir el futur, que actualment

sembla que passa per l’inici de medicaments

fets a mida, els processos continus i les

noves aplicacions galèniques de molècules

conegudes.

Els medicaments biològics i fets a mida

permeten millorar l’especificitat i menys

efectes secundaris. Inconvenient: solen tenir

un cost elevat i els estudis clínics són molt

difícils de fer.

Preferència pels processos continus:

començar amb uns bidons i acabar a

l’envasadora. Actualment, quasi tots els

processos són discontinus. Per fer un procés

continu, cal un coneixement profund de la

cinètica de la reacció i un sistema de sensors

automàtics que permetin controlar-la.

Encara són molt costosos de portar a escala

industrial. Ho poden abordar els laboratoris

grans, però és difícil per als petits.

Noves aplicacions galèniques de molècules

conegudes. Molt interessant en el cas de

laboratoris locals, perquè és més abastable.

Tenen avantatges per a l’aprovació, se

simplifiquen els estudis clínics.

Una altra via d’investigació: el canvi d’estat

de les substàncies farmacèutiques: fer que