Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 44 Next Page
Page Background

8

AIQS

News

70

un líquid esdevingui sòlid mitjançant ponts

d’hidrogen, per afavorir-ne l’administració.

Nanotecnologia: important via de

creixement, és una plataforma per al

drug

delivery

, adreçat als òrgans diana, disminuint

els efectes secundaris i permetent disminuir

les dosis.

Importància i influència de la normativa

Normativa: llosa a sobre que dificulta

l’evolució i el treball. Les normes han patit

una hipertròfia, deguda a exigències no

basades en fets científics, sinó a problemes

puntuals que s’han legislat puntualment.

Garantia de qualitat: ha patit l’evolució

de les normatives. Alguns aspectes molt

estrictes han causat problemes a la indústria,

com el dolorós canvi d’un dossier en ajustar

un procés, o la qualificació dels sistemes

informàtics que s’incorporaven als processos

de fabricació i control.

Les normatives han frenat l’evolució

de l’R+D. Ara es tendeix a simplificar,

considerant compliments estadístics, i

aplicant la

Quality by Design

.

Garantia i gestió de qualitat

Gestió de qualitat: s’ha de fer d’acord amb

una anàlisi de riscos. De vegades es tendeix a

complicar, intentant la seguretat total a totes

les operacions.

Auditories de clients: d’una banda, molt

desgastadores, molt d’esforç no productiu.

De l’altra, ajuden a millorar el sistema de

qualitat.

Perill de les auditories: canvi en la

motivació: fer les coses bé o demostrar que es

fan bé? Hi ha el risc de mostrar-ho, més que

fer-ho.

Auditors: cal gent amb experiència

consolidada en tots els camps: producció,

laboratori, garantia de qualitat, etc., i un bon

coneixement de les normes. S’ha d’evitar

que es vegin les formigues, mentre passen al

costat els elefants...

Mercat

Noves molècules: costos d’investigació

clínica enormes: no poden progressar a totes

les empreses.

Internet: perill per l’oferta sense control.

Molt important: poder vendre fàcilment els

medicaments a la Seguretat Social, que és el

client fonamental. Això pot ser un avantatge

de les noves formes galèniques de principis

actius ja coneguts, que ja estan aprovades.

Seguretat i residus

Seguretat per als treballadors: bàsica, en

tractar amb els productes actius farmacèutics

i les seves matèries primeres.

D’esquerra a dreta: Lluís Pujadas, Laia Ros, Núria Vallmitjana, Carla Fos, Ricard Aguirre, Josep Obiols i Robert Xalabarder