Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 44 Next Page
Page Background

9

AIQS

News

70

Flaixos

Flashes

News in Brief

Control de la depuradora: cal controlar el

que hi arriba (entrades), més que el que en

surt: no sortirà res que no hi hagi entrat.

Els residus s’han de qüestionar des del

moment de la producció, procurant no

generar-ne, modificant els processos, si cal,

tendint cap als rendiments grans, el mínim

de dissolvents, etc.

La formació de residus va evolucionant amb

el coneixement dels processos i les seves

matèries primeres, així com amb la societat:

abans es valoraven els dissolvents clorats per

ser menys inflamables, ara valorem els no

clorats perquè, malgrat ser més perillosos,

no generen residus.

Ètica

Cal un compromís per millorar les

condicions de seguretat i salut, per exemple,

canvi d’un dissolvent per un altre de menys

tòxic.

De vegades, la decisió personal d’algú porta

un augment de la sensibilitat social / laboral,

i comportaments més ètics: l’ètica és un

compromís personal.

Competència: de vegades s’estableix amb

països on les lleis són més laxes. D’altra

banda, en aquests països es fan servir quan

convé: no és el mateix

exportar que deportar

:

es deporten residus a països tercers: i l’ètica?

Formació a l’IQS

Ha anat evolucionant seguint la societat,

incorporant aspectes com la seguretat

laboral i el medi ambient, i s’ha anat obrint

al món seguint la globalització i les facilitats

de les comunicacions actuals.

Es caracteritza per la inquietud per

aprendre i el rigor en el treball: per

fer les coses bé i obtenir resultats, és

imprescindible disciplina i rigor.

Es forma en mentalitat científica i

innovadora: calen professionals creatius.

El reciclatge ha de ser continu, s’ho ha

de fer un mateix, i respon a l’actitud de la

persona i les seves inquietuds.

I LA FRASE CÈLEBRE - DEMOLIDORA...

La química és una disciplina molt àmplia:

química és el que no volen els físics!

Ana Llorente

Promoció 1980