Background Image
Previous Page  20-21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20-21 / 48 Next Page
Page Background

20

21

AIQS

News

71

AIQS

News

71

Grups professionals

Grupos profesionales

Professional groups

Nova generació d’enzims

Per la seva banda, el doctor Guillermo

Bellido va despertar gran interès

amb la seva ponència sobre la nova

generació d’enzims patentats per

Novozymes, el Novamyl 3D i Sensea,

que, segons el doctor Bellido,

ofereixen avantatges qualitatius

i quantitatives sobre la frescor,

la masticabilidad i la humitat en

el producte final, a més d’òptims

resultats organoléptics.

Ricardo Espinagosa, de Tecnosa,

va tancar la primera jornada de

ponències amb la presentació del

sistema de classificació de gluten

vital i farines amb Gluto Peak

Brabender, que permet obtenir un

resultat analític de les propietats de

la farina en un temps de tan sols tres

minuts.

SEGONA JORNADA

El doctor Alain Li Bail, de Oniris

(França), va inaugurar la segona

jornada de conferències del BIET

2015, el dijous 4 de juny, exposant

les seves recerques en el camp de

la reducció de sal i de greix a les

bases de pizza, tant a través de la

seva distribució en els diferents

ingredients com en els processos de

fornejat.

Stefan Cappelle, de T500 Puratos,

va ser el següent conferenciant i

va centrar la seva intervenció en la

reivindicació de les masses mare com

a factor d’innovació, amb la voluntat

de recuperar la diversitat del pa i

dels seus sabors, presentant l’ampli

banc de masses mares que la seva

entitat ha recopilat i la seva recerca

sobre l’estabilització de masses mare

naturals.

El primer cereal híbrid

PilarBarceló,deAgrasys,vapresentar

a continuació el Tritordeum, un

nou cereal creat per investigadors

espanyols, que és el primer cereal

híbrid, no transgènic, creat per al

consum humà i dissenyat per ser

més saludable, versàtil i resistent

en el seu cultiu davant entorns més

hostils. Els assistents van poder

provar pa de motlle i diversos

productes elaborats a partir de farina

de Tritordeum durant la pausa per al

cafè.

Després del descans, i procedent

de Canadà, Jacinthe Côté, en

representació

de

Lallemand

Espanya, va exposar les propietats

i les oportunitats que ofereixen els

productes probiótics a la panificació,

tals com el Bacillussubtilis R0179 o

el Lactobacilli, component natural

de la flora intestinal. El propòsit és

emprar microorganismes vius, en

lloc de conservants químics, amb la

finalitat de que el sabor o l’olor del

pa o altres productes horneados no

es vegin afectats.

La següent ponència va ser a

càrrec, de nou, del doctor Alain Li

Bail, de Oniris, i va versar sobre la

tecnologia de cocció mitjançant

calor per infrarojos, que permet

un precalentament ràpid del forn,

estalviant fins a un 50% del temps

necessari, així com un 30% de

l’energia.

La doctora Elena Corcuera, de Calaf

Nuances, iMartaMañé, deEurogerm-

Iberia, per la seva banda, van exposar

la importància de l’aroma en el pa,

entès aquest no només com l’olor,

sinó també com la sensació en boca i

una experiència sensorial completa.

En el seu treball va destacar el procés

desíntesi enzimàticapera l’aïllament

de molècules naturals en el seu

sistema BTI (Bread Taste Improvers),

que millora la percepció de l’aroma,

permet la seva estandardització i

modelació, així com prologar aquesta

aroma durant tota la vida del pa o el

producte fornejat.

La ponència Sistema de refredament

de farina integrat en instal·lacions

de magatzematge i dosatge, de

Codols Technology i Agriflex, a

càrrec de Stefano Fussi, va tancar

la segona jornada de conferències.

Aquest sistema permet a les

indústries farineres disposar d’un

sistema net, ràpid i automatitzat

per adequar la temperatura de la

farina en el seu trajecte de la sitja

d’emmagatzematge al procés de

tractament i producció.

El programa del BIET 2015 es va completar amb la celebració, a les tardes, de diversos workshops on els assistents,

una àmplia representació de l’adreça de R+D, caps de qualitat, enginyers, investigadors o Project Managers, entre

altres professionals del sector de la panificación i les farines, van poder apropar-se d’una manera més empírica a

alguns dels avanços presentats teòricament en les ponències.

En aquesta edició, com a programa social, es va organitzar un sopar amb tast de vins i maridatge per descobrir els

vins de Catalunya. Celebrat en el marc del Born 300, va anar un acte lúdic i social que va permetre la interacció

dels assistents amb el mateix.

Interessants ‘workshops’ per completar el programa

Quin és la missió de l’Institut de

Agroquímica i Tecnologia dels

Aliments orientada al sector del

cereal i els seus derivats?

La missió del IATA, la nostra

missió, és la recerca en l’àmbit

dels aliments. És a dir, contribuir

al coneixement científic, però

sempre amb un component de

transferència

de

coneixement

al sector productiu. Això és així

perquè la recerca no es quedi

solament com una aportació de

fonaments bàsics, sinó que amb

aquesta recerca s’aportin beneficis

tangibles per al sector industrial i

econòmic.

La conseqüència directa d’aquesta

transferència de coneixement és

el propi benefici per al consumidor

final dels productes alimentaris,

qui, si no hi ha altre remei, és qui

també rep els avanços de tota

aquesta recerca.

La professora Cristina M. Rosell porta més de vint anys treballant en la recerca científica dels

cereals i dels seus productes derivats. La seva àmplia experiència en el laboratori de l’Institut de

Agroquímica i Tecnologia dels Aliments, IATA, situat a València i vinculat al Consell Superior de

Recerques Científiques, CSIC, la converteix en tot un referent nacional i internacional pel seu dilatat

coneixement i treball amb farines, masses, productes derivats i altres materials vinculats al sector

del fornejat i la panificació.

“El BIET és un dels fòrums més interessants pels

investigadors, perquè permet un contacti directe amb els

necessitats i els demandis de la indústria productiva”

CRISTINA M. ROSELL, PROFESORA DE INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO

DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, IATA-CSIC