Background Image
Previous Page  38-39 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38-39 / 48 Next Page
Page Background

38

39

AIQS

News

71

AIQS

News

71

A fons

A fondo

In depth

Josep Ribé i Florensa es va graduar a l’IQS el 1955 amb un

currículum brillant. Es va llicenciar, també en química, a

la Universitat de Barcelona, i va fer quasi tota la carrera

de farmàcia. Va ser professor ajudant de laboratori a

l’IQS, però va abandonar una carrera prometedora com

a professor –va arribar a fundar una acadèmia a Lleida–

i investigador per començar a emprendre en el món de

l’empresa del sector de la química.

El vaigconèixer l’any 1966, quanvaigcomençar a treballar

al grup TEXSA com a tècnic dedicat al desenvolupament

de productes especials per a la construcció. Josep Ribé,

amb Eusebio de Zuloaga Amat i José Ramón Cancela

Serrats (*) (IQS, prom. 1957), havien creat la societat

Synthesia Española SA, que va iniciar les activitats

fabricant pintures de nova generació, plastisols i aïllants

a base de resines d’urea-formol que van introduir al

mercat espanyol.

Aquells anys, Synthesia Española SA era una empresa

petita, amb recursos limitats però amb un gran

dinamisme, que fluïa de la capacitat emprenedora dels

fundadors i que tenia una bona relació –i accionistes

comuns– amb el grup TEXSA, empresa especialitzada en

materials de construcció i amb una xarxa comercial molt

extensa i dinàmica.

Synthesia Española SA va anar creixent sobre la base de

la diversificació cap al sector químic i avui és un grup

industrial que aplega més de deu empreses que estan

presents en diversos països europeus i americans. El

seu volum de negoci és de 400 milions d’euros i dóna

ocupació a unes 500 persones, de les quals un 30% són

tècnics.

Les activitats d’aquest grup són:

• Sistemes de poliuretà per a aïllament tèrmic i acústic.

• Fabricació de polièsters i poliols per a diversos sectors.

• Panells aïllants amb planxa metàl·lica conformada i

poliuretà.

• Fabricació de resines en dispersió per a revestiments,

adhesius i altres aplicacions.

Quines característiques expliquen el desenvolupament

de Synthesia?

Els valors essencials han consistit a desenvolupar molt

encertadament una estratègia d’introducció en certs

mercats de la indústria química dominats per empreses

UN QUÍMIC EMPRENEDOR: JOSEP RIBÉ i FLORENSA

molt grans, amb un gran potencial

tècnic

i

econòmic.

Synthesia

Española SA va saber donar al mercat

productes molt específics i fets a

mida

, acompanyats de l’assistència

tècnicaque lapetita imitjanaempresa

necessitava. En aquest sentit, el grup

ha treballat en sintonia amb el grup

de les grans empreses químiques,

però ha mantingut l’autonomia per

la consistència de l’estratègia. Això

ha estat possible perquè el grup

Synthesia ha desenvolupat una

tecnologia pròpia al sector, derivada

d’una inquietud constant per l’R+D+i,

la tecnologia del sector, la síntesi de

productes i la investigació aplicada

per tal de poder mantenir un

know-

how

propi, derivat d’una inquietud

constant per la R+D+i. I també per

l’altra

i

, la d’internalització. Fruit

d’aquesta política és la

integració cap

endavant

o

la integració cap enrere

, que

han utilitzat intel·ligentment i amb

eficàcia.

LapersonalitatdeJosepRibéiFlorensa

ha facilitat aquesta estratègia; home

d’una gran intel·ligència, humil i

proper, amb una mescla de prudència

i audàcia que no és gens habitual. Un

conjunt de qualitats que li donaven

una visió de futur remarcable. L’equip

tècnic consolidat al seu voltant ha

tingut una importància decisiva en el

desenvolupament del grup Synthesia

i és la millor garantia d’èxits futurs.

Crec que Josep Ribé, amb la seva

obra, és un exemple del que sempre

ha promogut l’IQS: la ciència i la

tècnica al servei de l’emprenedoria

per a la creació de valor econòmic i

social. Josep Ribé i Florensa era un

home d’unes profundes conviccions

religioses, viscudes en totes les

seves activitats. Ho vaig comprovar i

apreciar en els llargs anys de relació

professional que vam mantenir.

Josep Gassiot i Matas

Promoció 1963

(*) Redactant aquesta nota hem tingut

la trista notícia del seu traspàs a Vigo, on

residia darrerament.