Background Image
Previous Page  6-7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6-7 / 48 Next Page
Page Background

7

AIQS

News

71

Grups professionals

Grupos profesionales

Professional groups

6

AIQS

News

71

El 21 de gener passat, als 90 anys d’edat, ens va

deixar el P. Queralt; no crec que hi hagi ningú a

l’Associació a qui aquest nom no l’ompli de records

positius i entranyables. En va ser un dels puntals

des de l’any 1963 i fins al 2010, quan la malaltia li

va impedir de fer vida normal: va ser-ne director,

membre permanent de la Junta i director de la

revista

Afinidad

, i va donar un cop de mà a totes les

tasques de qualsevol tipus que demanaven esforç i

entusiasme.

Ara voldria deixar de banda aquesta faceta d’home

d’acció i em voldria centrar en el P. Queralt com

l’amic de tots els associats. Quan sabia que algú

estava malalt o que estava passant un mal moment,

sempre hi era, fent-li costat i animant-lo, amb

aquella veu tan càlida, capaç d’omplir tothom

d’esperança; sabia ser proper, sense molestar; amb

senzillesa, però amb una actitud ferma de servei.

Allà sortia a la llum la seva faceta pastoral, que va

escollir en entrar a la Companyia de Jesús als 26

anys. Deixava enrere cinc anys d’estudis a l’IQS i

quatre anys de treball com a químic a la indústria.

En aquesta mateixa línia de l’amistat, voldria

recordar una actitud típica d’ell, quan li anaves a

demanar un favor: el diàleg es desenvolupava més o

menys d’aquesta manera:

-

Rafel, et voldria demanar un favor...

-

Ja et dic que sí.

-

Però si encara no saps què et vull demanar!

-

És igual, pots comptar amb mi.

En una època en què tots som tan avars del nostre

temps, aquesta disponibilitat del P. Queralt ens el fa

recordar amb gratitud i amb nostàlgia. Hem perdut

un amic aquí a la terra, però estic segur que segueix

preocupant-se de nosaltres des del cel. Descansi en

pau.

EL P. RAFEL QUERALT, SJ

In memoriam

José Luis Quirós, inspector i auditor del

Departament Agroalimentari de Bureau

Veritas Iberia

Francesc Malgosa, del Grup Professional

Alimentari

Jornada sobre Certificacions a la Indústria Alimentaria

El Grup Professional Alimentari va dedicar un seminari a les certificacions a la indústria

alimentària, el passat 10 de març. Durant el seminari es va parlar de les normes BRC i IFS, així

com dels criteris de selecció i com afrontar la seva implantació.

L’únicamanera que la indústria pugui

garantir la qualitat i la seguretat

dels productes que elabora i posa

al mercat és mitjançant auditories

basades en estàndards comuns i

practicades per organismes tècnics

independents

i

especialitzats,

informes i certificacions de les

quals acrediten el compliment de

les normes de qualitat i seguretat

establertes.

Les normes i les seves claus

Amb

l’objectiu

d’endinsar-se

en

l’univers

dels

organismes

internacionals de certificació, per

explicar com treballen i s’implanten

eficaçment les normes BCR i IFS a la

indústria, el seminari vacomptaramb

una primera ponència a càrrec del Sr.

José Luis Quirós, inspector i auditor

del Departament Agroalimentari de

Bureau Veritas Iberia. Una ponència

que va centrar a subratllar les claus

de les normes BCR, IFS i unes altres

partint de la base que “a partir de les

crisis alimentàries esdevingudes a

Europa en els 90, el consumidor ha

perdut la confiança en els productes

alimentaris”.

Davant d’aquesta realitat, tant el

Llibre Blanco com la Comissió del

CODEX proposen per a tota la cadena

alimentària sistemes que integrin

tres conceptes: avaluació, gestió i

comunicació del perill. Un entorn

en el qual el ponent va parlar de

les aportacions d’un esquema de

certificació de seguretat alimentària,

com “proporcionar els criteris

per al disseny, la implantació i el

funcionament del sistema de gestió”.

Quant a sistemes de gestió, va

parlar de BRC Food Standard, una

norma d’obligat compliment per als

proveïdors de productes alimentaris

a les grans i mitges superfícies del

Regne Unit, mentre que la IFS Food

és una normativa també obligatòria

per als proveïdors de productes

alimentaris a les grans i mitges

superfícies d’Alemanya, França (des

de 2003) i Itàlia (des de 2007).

Tot això sense oblidar-se de la

ISO 22000, que, en el sector de la

restauració a Espanya, amb grans

grups, com Autogrill, Select Service

Partner…, està essent promoguda

per empresesmitjanes de restauració

en col·lectivitats.

Comprocedir a la implantació d’una

norma de seguretat alimentària

Sota aquest títol, Carlos de Pablos,

responsable

del

Departament

de Gestió de Qualitat i Seguretat

Alimentària de Silliker Iberica, va

iniciar la seva ponència referint-se a

normes de qualitat com la ISO9001,

de Medi ambient (ISO14001) i

de

Seguretat

Alimentària.

En

Lluís Victori, SJ