1 / 56 Next Page
Information
Show Menu
1 / 56 Next Page
Page Background

PUBLICACIÓ PERIÒDICA DE L’ASSOCIACIÓ DE QUÍMICS I ENGINYERS DE L’IQS

Copyright © Ferran Sendra / Robert Ramos

NÚM. 72

Desembre 2015

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL:

TREBALLANT PER VÈNCER L’ALZHEIMER

ASSEMBLEA

GENERAL DE

L’AIQS

LA MARCA

IQS