Previous Page  16 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 56 Next Page
Page Background

16

AIQS

News

72

El 15 d’octubre, el Grup Professional de Pintures de l’AIQS va organitzar una taula rodona sobre

l’etiqueta o logo Ecolabel, que garanteix l’excel·lència d’un producte des del punt de vista de l’impacte

mediambiental, però també quant a les característiques tècniques de la pintura, ja que un dels

reptes és formular tenint en compte ambdues exigències. El debat va reunir fabricants de pintures,

associacions de fabricants, autoritats competents en la concessió del distintiu oficial, proveïdors de

matèries primeres, aplicadors (pintors) i responsables de màrqueting del sector pintura.

El respecte al medi ambient és una

exigència legal de la normativa

estatal i europea. Però la recerca

i la consciència ecològica han fet

possible elaborar productes que van

més enllà de les exigències legals. És

a dir, productes més compromesos

amb la sostenibilitat mediambiental

en tot el seu cicle de vida: des de

les matèries primeres que s’han

fet servir per fabricar-los, fins a la

distribució, passant per la producció,

l’ús i el manteniment.

El 1992, la Unió Europea va crear el

distintiu Ecolabel per reconèixer

i informar en l’etiquetatge els

consumidors finals que aquest

producte és excel·lent des del punt

de vista ecològic. És un distintiu al

qual s’opta de manera voluntària,

però que exigeix uns alts barems de

qualitat, uns barems que es revisen

i s’amplien periòdicament, per la

qual cosa les marques amb l’etiqueta

Ecolabel afronten una millora i

superació constants de la seva R+D i

processos que avala la seva voluntat

per oferir un producte ecològic d’alta

gamma.

Compartir idees

Durant la jornada, María José

Sarrias Galcerán, cap del Servei de

Qualificació Ambiental de la Direcció

General de Qualitat Ambiental de la

Generalitat de Catalunya, va explicar

que l’etiqueta Ecolabel és “una eina

de transparència i compromís amb

els clients”. En aquesta línia, Sarrias,

amb una dilatada experiència en

qualitat mediambiental des d’una

institució referent i pionera a aplicar

aquesta regulació a tot Espanya, va

afirmar que entre els avantatges per

a les marques amb aquest distintiu

s’inclouen el millor posicionament

en concursos públics de licitació o

el seu baix cost. La directora general

va assegurar que “Espanya és el

quart país a Europa amb etiquetes

Ecolabel” i va obrir el debat sobre

algunes de les preocupacions dels

fabricants, les restriccions sobre

compostos orgànics i substàncies

tòxiques.

Aquestes

exigències

tècniques

les va completar una altra veu

autoritzada, Laura Guijarro Ventura,

del Departament Tècnic d’ASEFAPI,

l’Associació Espanyola de Fabricants

de Pintures i Tintes d’Imprimir.

Guijarro va aclarir que els nous

criteris afecten la reducció de límits

de COV (compostos orgànics volàtils)

i semiCOV (compostos orgànics

semivolàtils), ús de substàncies

perilloses, dades de substàncies no

registrades o nanomaterials. Les

preocupacions del sector en el futur,

en paraules de Guijarro, també estan

vinculades a “la sensació que cada

vegada es llegeix menys l’etiqueta” o

les noves mesures sobre “el sistema

de recuperació de la pintura sobrant

o envasat”.

Per la seva banda, Dagoberto

Schmid Mata, cap del Departament

de Seguretat de Producte de BASF

Espanyola, va afirmar que la

seva

companyia,

multinacional

capdavantera en producció de

matèries primeres, amb un portfolio

de

60.00

productes

químics,

inverteix en recerca i innovació 1.800

milions a l’any. Segons Schmid, el

compromís de BASF amb el medi

ambient es concreta a “convertir

megatendències

en

productes

per contribuir a les necessitats de

sostenibilitat”, i va emmarcar els

seus beneficis en “l’ús eficient dels

recursos, l’estalvi de costos, la salut

o la lluita contra el canvi climàtic”.

Antoni Vilaseca Martínez, director

tècnic d’Indústries Titan, ferm

convençut dels avantatges de la

producció respectuosa amb el medi

ambient, va assegurar que “tenir

productes amb Ecolabel, a més de

voluntari, és necessari i gairebé

obligatori per sobreviure al sector.

D’aquí uns anys, els criteris de la

primera etiqueta Ecolabel seran

obligatoris per llei”. Vilaseca va

“Tenir productes amb Ecolabel és necessari i

quasi obligatori per sobreviure al sector”

TAULA RODONA SOBRE ELS REPTES DE L’ECOLABEL EN PINTURES