Previous Page  20 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 56 Next Page
Page Background

20

AIQS

News

72

La certificació caixer cada dia està més demandada

per les empreses d’alimentació a tot el món. Aquesta

tendència també s’ha viscut entre les empreses

espanyoles?

Sí; però és important ressaltar la diferència entre la

demanda de certificacions caixer al mercat anglosaxó

i francès, les empreses del qual les apliquen com un

mitjà d’obertura a nous mercats i d’expansió comercial

(sense necessitat de tenir un client específic que les

sol·liciti), i el mercat espanyol, on, majoritàriament,

les empreses sol·liciten la certificació només davant

del precís requeriment d’un client.

Quins són els requisits que es demanden a l’empresa

a l’hora d’obtenir el certificat caixer quant a la planta

de producció, l’operari i el producte final?

La certificació caixer actua principalment en el

seguiment i la certificació de les matèries primeres,

garantint que la segmentació caixer en els seus tres

camps –carni, lacti i origen natural– s’apliqui també a

les línies de producció i transformació de les matèries

primeres, en les diferents fases de producció. En

relació amb el vi i el pa, es requereix, a més, presència

rabínica en els processos de producció.

La vigència del certificat és només d’un any de

durada. A què es deu aquesta curta durada?

La durada anual de la certificació caixer respon a

la necessitat de garantir que durant aquest any no

s’hagin produït canvis en els processos i els protocols

de producció autoritzats sota la certificació caixer.

S’exigeix la revisió periòdica d’ingredients, línies i

processos de producció, amb la finalitat d’actualitzar,

modificar i ampliar, si escau, els canvis que siguin

necessaris i que, complint amb les exigències caixer,

quedin coberts sota el nou període de certificació.

A quins països sol anar destinat el producte final amb

certificació caixer?

Espanya és un gran productor de matèries primeres,

per la qual cosa els seus productes poden arribar a

qualsevol productor en qualsevol lloc del món. La

majoria del mercat de consum caixer es concentra a

Estats Units i Israel.

Quina quota de mercat tenen els productes caixer i

quines són les perspectives de futur?

Actualment, s’estima que a Espanya unes 600 plantes

de producció han passat per un procés caixer, encara

que moltes no estan actives.

Quins beneficis té per al consumidor consumir

productes caixer?

Els beneficis es valoren en funció del client que

estiguem descrivint. Si pensem en el client jueu que

consumeix caixer per respecte a la seva fe, els seus

beneficis, sens dubte, tenen a veure amb el compliment

de la fe religiosa. De fet, a Israel, la llei exigeix que els

supermercats venguin només productes caixer, i al

lineal no es poden exposar productes que no siguin

caixer (si bé existeixen supermercats minoritaris en

els quals es permet la venda de productes no caixer, i

són catalogats com a

supermercats no caixer

). En el cas

del consumidor no jueu que tria productes caixer com a

base de la seva alimentació, els beneficis es projecten

en la possibilitat de comptar amb un certificat de

qualitat sobre els orígens de les matèries primeres i la

seva puresa.

“La majoria del mercat de consum caixer es concentra als

Estats Units i Israel”

ENTREVISTA A DAVID LIBERSHON, RABÍ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA

JABAL LUBAVITCH