Previous Page  21 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 56 Next Page
Page Background

21

AIQS

News

72

Grups professionals

Grupos profesionales

Professional groups

La certificació halal cada dia

està més demandada per les

empreses d’alimentació de tot el

món. Aquesta tendència també

s’ha viscut entre les empreses

espanyoles?

A Espanya, el vuitè exportador

mundial

de

productes

agroalimentaris, el creixement

d’aquest mercat no ha passat

desapercebut. Els dèficits en la

balança

comercial

d’aliments

que presenten la majoria de les

economies islàmiques i l’increment

del poder adquisitiu dels prop

de 1.700 milions de musulmans

que viuen al nostre planeta han

despertat l’apetit de les empreses

espanyoles per aquest segment de

mercat.

Quins són els requisits que es

demanen a l’empresa, a l’hora

d’obtenir el certificat halal quant

a la planta de producció, l’operari

i el producte final?

El procés de certificació de

l’Institut garanteix la traçabilitat

completa de la cadena alimentària,

des de la granja fins al plat. No

només cobreix la verificació dels

ingredients, també inclou la del

procés de producció, la higiene,

la manipulació, els materials

d’embalatge, l’emmagatzematge,

el transport i la distribució. En

aquest sentit, la certificació halal

s’erigeix en una eina de confiança

i, per això mateix, la seva concessió

a indústries i establiments es duu

a terme d’acord amb un esquema

reglamentàriament establert i una

normativa halal de referència, en

virtut de la qual aquestes últimes

i els seus productes se sotmeten a

auditories, supervisions i anàlisis,

així com a altres mecanismes de

vigilància i control.

A quins països sol anar destinat

el producte final amb certificació

halal?

Algèria va ser la destinació principal

dels productes halal exportats

per les empreses certificades per

l’Institut, l’any 2014, amb un 52%

del total exportat, mentre que el

Marroc, amb un 10% de la quota, es

va situar com el nostre segon soci

comercial. El període 2012-2014,

Algèria va incrementar la compra

dels nostres productes un 32%;

el Marroc va passar de comprar

724.000 tones, el 2012, a més de

2.400, el 2014; Kuwait, de 25 tones

el 2012 a més de 976 el 2014, i

l’Aràbia Saudita, de 46 tones el 2012

a 1.496 el 2014. Entre els mercats

europeus, n’hem de destacar dos:

França, que representa un 8,5% de

les nostres exportacions halal, i el

Regne Unit, amb un 4%.

Quina quota de mercat tenen els

productes halal i quines són les

perspectives de futur?

La indústria de l’alimentació halal

està creixent molt ràpid. El 2013,

els musulmans van gastar 1,3

bilions de dòlars en alimentació

i begudes. D’aquests, 1 bilió es

van destinar, per part dels països

membres de l’OIC, a consumir

aliments halal, entre els quals es

troben mercats com Indonèsia,

Turquia i el Pakistan, amb una

despesa en alimentació superior als

100.000 milions de dòlars. S’espera

que la despesa en aliments halal

creixi fins als 2,5 bilions de dòlars,

el 2019, i representi un 21,2% de la

despesa mundial en alimentació i

begudes.

Quins

beneficis

per

al

consumidor consumir productes

halal?

La certificació halal garanteix que

els productes són qualitat, no estan

adulterats i s’adeqüen a les seves

prescripcions alimentàries, és a

dir, són respectuosos amb les seves

creences religioses.

Com promocionen la certificació

halal entre el consumidor final?

Quines accions porten a terme

perquè aquests productes siguin

consumits per altres comunitats?

Com una certificació de qualitat.

La clau de la certificació halal que

atorga l’Institut Halal també és

que es regeix per una marca de

garantia de qualitat protegida, l’ús

i l’aplicació de la qual s’han de

sotmetre a avaluacions rigoroses i

constants, a l’empara i la protecció

de la Llei de patents i marques.

L’Institut Halal duu a terme

nombroses accions encaminades a

donar més visibilitat als productes

halal espanyols. Cada any organitza

jornades tècniques, seminaris,

degustacions

de

producte

i

campanyes per promoure el consum

de productes halal entre la població

musulmana i no musulmana del

nostre país.

“S’estima que la despesa en aliments halal creixi fins als 2,5

bilions de dòlars, el 2019”

ENTREVISTA A TOMÁS GUERRERO, DIRECTOR DE L’OFICINA DE

MADRID DE L’INSTITUT HALAL