Previous Page  27 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 56 Next Page
Page Background

27

AIQS

News

72

A fons

A fondo

In depth

I en què consta l’Estudi Alfa?

Aquest és un projecte d’investigació

centrat en la prevenció que portem

a terme amb el suport de l’Obra

Social ”la Caixa”. És un estudi a

llarg termini en què participen

més de 2.700 voluntaris sans

que durant la resta de la vida

s’aniran fent proves cada tres

anys: neurològiques, clíniques,

de

neuroimatge

(ressonància

magnètica, PET)… L’objectiu és

tenir una font de dades i saber

quins són els paràmetres que fan

que es desenvolupi la malaltia. De

fet, és l’estudi més gran a escala

mundial que està aconseguint

dades al voltant de l’Alzheimer.

D’altra banda, totes aquestes dades

també ens permeten participar en

investigacions d’àmbit interna-

cional en cooperació amb altres

centres. És el cas d’EPAD, un estudi

que es desenvolupa en 35 centres

europeus, del qual som colíders.

Quants casos d’Alzheimer hi ha

comptabilitzats a Espanya?

Doncs ens trobem amb una

dificultat, que és que ni a

Catalunya ni a Espanya hi ha un

pla nacional d’Alzheimer, per

tant, no existeixen protocols de

diagnòstic i cada metge decideix

què fer una vegada diagnosticat

el pacient. Aquests diagnòstics

moltes vegades arriben tard i no

s’orienten adequadament a les

famílies, que s’han d’espavilar.

La manca d’aquest pla nacional

també implica que no disposem

de cap cens, sinó que simplement

es fa una proporció en funció de

l’edat poblacional i es compara

amb altres països per –més o

menys– fer una estimació dels

casos que tenim. Les xifres amb

què ens movem és que a Catalunya

hi ha més de 110.000 casos i entre

500.000 i 800.000 a Espanya.

Tot això amb un increment

exponencial donat per l’augment

de l’edat de la població. De fet,

l’any 2050 es calcula que es podria

triplicar la xifra actual d’afectats

per l’Alzheimer, i això ens

demostra que ens trobem davant

d’una malaltia gravíssima.

La Fundació Pasqual Maragall disposarà d’un nou

centre, el 2016, situat al carrer de Wellington, un edifici

de 4.000 metres quadrats de superfície, que aniran

ocupant gradualment. El centre inclourà laboratoris

propis i una unitat per fer assajos clínics, a més d’un

gabinet per fer atenció psicoterapèutica als cuidadors,

atenent especialment persones que han rebut el

diagnòstic recentment. “Disposarem d’una màquina

per fer ressonànciesmagnètiques específiques i podrem

fer servir els resultats per a objectius científics, cosa

que suposa un gran pas endavant”, afegeix Cristina

Maragall.

Un nou centre d’investigació