Previous Page  40 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 56 Next Page
Page Background

40

AIQS

News

72

SOBRE LA FORMACIÓ D’UNA IDENTITAT

El 9 de juny es va celebrar la conferència

col·loqui

Sobre la formació d’una identitat

, per

part del professor Josep Fontana, prenent

com a referència el seu llibre

La formació d’una

identitat. Una història de Catalunya

, publicada per

Eumo Editorial (2014).

La conferència, que va tenir lloc al Restaurant

Da Luca, va durar 45 minuts, mentre que el

col·loqui posterior es va estendre fins a les

dues de la tarda, i va ser seguit i gaudit per la

cinquantena d’afortunats assistents.

Durant la ponència, el professor Fontana, amb

la seva capacitat didàctica i vitalitat intel·lectual

prou conegudes, va desgranar les diferents

característiques de la societat catalana i la

seva evolució al llarg de la història, des del

segle

x

, exposant la seva relació amb l’entorn

-tant peninsular com continental europeu i

mediterrani-, que ha anat configurant una

veritable identitat com a poble, amb trets

diferencials inequívocs amb relació als altres

pobles de la península.

El condicionant geogràfic, la capacitat

permanent

d’obertura

a

l’exterior,

la

permeabilitat a les influències exteriors,

l’articulació d’una relació

democràtica

entre el

poder reial (que mai va ser absolut, a Catalunya

ni a la Corona d’Aragó) i els ciutadans, és a dir,

la necessitat permanent de pactes i acords entre

la burgesia urbana -bàsicament de Barcelona-,

l’Església i el poder dels comtes-reis, la bona

entesa en general entre els pobles que van

configurar la Corona d’Aragó, la necessitat de

supervivència d’un poble demogràficament

petit (Catalunya, al segle

xiv

, 269.000 habitants,

davant dels 6,3 milions de Castella), han estat

elements de configuració d’una identitat com

a poble que esdevé una constant al llarg de la

història.

El professor Fontana ens va delectar amb

les seves opinions i visió, tant històrica com

contemporània, de l’etern conflicte entre

centre i perifèria peninsulars, i, sense voler

fer profecies (repeteix a bastament que ell

és historiador, i no profeta), ens va donar

elements de reflexió i perspectiva de compoden

anar les coses en el futur proper, sempre amb la

voluntat inequívoca de la defensa de la identitat

de Catalunya com a poble.

Ferrán Relea Gines i Francesc Gusi Guixeras

Promoció 1968

Professor Josep Fontana