Previous Page  45 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 56 Next Page
Page Background

45

AIQS

News

72

Opinió personal

Opinión personal

Personal opinion

Josep Maria Riera Anguera

:

Teoría generalizada del campo

autocoherente: Aplicación al estudio del

dióxido de nitrógeno

. Director:

Dr. Ramon Carbó Carré. Departament:

Química Orgànica. 7 de novembre del

1974

Ramon Gallifa Espiell

:

Los

operadores de acoplamiento y el método

de Hartree-Fock

. Director: Dr. Ramon

Carbó Carré. Departament: Química

Orgànica. 11 de juny del 1976

Rosa Caballol Lorenzo:

Consideraciones sobre los métodos

semiempíricos y sus aplicaciones. Análisis

conformacional, propiedades moleculares

y reactividad

. Director: Dr. Ramon

Carbó Carré. Departament: Química

Orgànica. 12 de novembre del 1976

Miguel Luis Martín Mateo:

Consideraciones sobre las aplicaciones de

los orbitales moleculares en las relaciones

estructura-actividad

. Director:

Dr. Ramon Carbó Carré. Departament:

Química Orgànica. 29 de novembre

del 1976

José Gregori Font:

CATALONIA-80. Un sistema general

de cálculo SCF ‘ab initio’ diseñado para

miniordenadores

. Director: Dr. Ramon

Carbó Carré. Departament: Química

Orgànica. 5 d’octubre del 1981

IQS - Josep Mariné Purcet:

Càlcul

de desplaçaments químics de carboni-13

amb una funció d’ona semiempírica

.

Director: Dr. Josep Maria Riera

Anguera. Departament: Química

Orgànica. 25 de març del 1982

IQS - Antonio Farré Gomis:

Relaciones estructura-actividad

.Director:

Dr. Ramon Carbó Carré. Departament:

Química Orgànica. 9 de juliol del 1985

IQS - Llorenç Domingo Pascual:

Càlculs “ab initio” de sistemes moleculars:

El paquet de programes GOTHLAND/85

.

Director: Dr. Ramon Carbó Carré.

Departament: Química Orgànica. 21 de

novembre del 1989

IQS - Alberto Balfagón Costa:

Relaciones estructura-actividad.

Comparaciones entre fragmentos

moleculares

. Director: Dr. Ramon

Carbó Carré. Departament de

Quimiometria. 22 de desembre del

1993

IQS - Josep Maria Oliva Enrich:

Hartree-Fock states energy spectra for

icosahedral open-shel structures with

electronic configurations hN (N = 1-9)

.

Director: Dr. Ramon Carbó Carré.

Departament de Quimiometria. 7 de

desembre del 1994

Tesis doctorals dirigides pel Dr. Ramon Carbó a l’IQS

Quatre quartets

AGRAÏMENT

a Josep-Albert Jover, director de

la revista

AIQS News

, per la publicació de la

sèrie

Opinions personals

, on he expressat

els meus punts de vista relacionats amb

la química, i els meus records de persones

excepcionals en la docència i la recerca, que,

malauradament, no van ser prou reconegudes

en el seu moment, tot i la seva destacada

aportació a fer gran l’IQS.

De Ramon Carbó per a J.J. Bonet, in memoriam.

Ens veiem ara, envoltats per la boira del temps esquiu,

a les dues bandes del mirall esborrat de la memòria,

en el desconsol dels records de tantes coses amagades

sota les fulles daurades de la tardor, en el jardí del mont.

Arrodonit el pensament per corrent de riu infranquejable,

esmussat el dolor pel tall de les branques de l’heura dels dies…

Què ens queda, doncs? Només saber que férem el que férem,

amb ferm propòsit i esperit recte, amb la puresa dels escollits.

Ho férem amb la voluntat dels purs de cor: no pensant pas

en nosaltres, ans en els altres, sense exclusions. No esperant

pas cap premi o honor. I rebérem una fina pluja de rebuig, però,

un lent remolí d’enveja, la inexplicable rancúnia dels orats.

Però ho sé, amic!, germà!, que aprenguérem altres camins

poc fressats. No ens calgueren noves sabates. Descobrírem sempre,

allà on anàrem, encara que semblava un final, quan hi arribàvem,

que el camí començava de nou a pujar: així ens recordarem, també.

Sens fi

www.juanjuliobonet.cat/01cast.htm

- Memoràndum: versos

La química quàntica és una àrea del

coneixementcientífic,avuidia,fonamental

per dissenyar noves molècules i materials

que la indústria considera adequats per

atendre el consum en la societat moderna.

El consum genera els mitjans necessaris

per mantenir el flux complex entre idees,

coneixement, ciència, indústria i consum.

J. Obiols, professor emèrit de l’IQS