Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

AIQS

News

73

Anna Mas ha estat la guanyadora del Premi Pare Gil en la categoria de Bioenginyeria amb el seu

treball ‘New design proposal for mimic the joint structure between bone and hyaline cartilage’, sota

la direcció de Salvador Borrós.

Digue’ns una de les singularitats principals del teu

treball.

Doncs, entre d’altres, haver fet servir una tècnica molt

innovadora, la microbalança de quars amb dissipació,

amb què vam avaluar la interacció del col·lagen amb

diferents superfícies per veure com interactuava, per

exemple, amb la bioceràmica.

Ara estàs fent la tesi doctoral. Continues amb la ma-

teixa línia d’investigació dins del Grup d’Enginyeria

de Materials?

Sí. La tesi de màster es va centrar a conèixer una mica

més bé cadascuna de les parts de tot el que serà el

constructe final, mentre que actualment estic amb la

tesi doctoral –amb tres anys de beca per endavant-,

en la qual l’objectiu és construir-ho de veritat. Per

tant, l’objectiu final de tota aquesta recerca és arribar

a comercialitzar i implantar aquesta pròtesi a pacients

reals.

Parlant del projecte, vas ser tu que et vas interessar

per aquesta matèria o et va venir donat?

En acabar la carrera, l’any 2011, vaig voler fer pràctiques

d’estiu, i finalment vaig optar per fer-les en un grup de

recerca de la universitat. Com que m’interessava molt

el que explicava Salvador Borrós, vaig demanar-li si les

podia fer al seu grup i vaig dedicar l’estiu a l’estudi de les

bioceràmiques. Una recerca que vaig continuar durant el

cinquè curs i també durant el màster en bioenginyeria.

“Fa molta il·lusió

que et reconeguin

des de fora una feina

a la qual has dedicat

molt de temps”

Síntesi del treball guanyador

La causa principal de discapacitat i dolor entre les persones de mitjana i avançada edat és l’osteoartritis. Atesa la

falta de capacitat regenerativa que presenta el cartílag, fins i tot danys lleus poden arribar a produir la degeneració

de l’articulació. Recentment han sorgit diverses propostes per a la regeneració de teixit articular danyat; tot i

així, la recuperació total de danys articulars continua sent un repte. Aquesta tesi, tenint en compte el paradigma

de la medicina regenerativa, proposa el disseny d’un scaffold heterogeni que biomimetitzi al màxim l’estructura

articular, des de la capa inferior d’os subcondral fins al cartílag superior. Per tal de mimetitzar l’os subcondral

pretenem utilitzar una bioceràmica, a la qual s’acorarà un hidrogel amb base col·lagen que reproduirà el teixit

cartilaginós. De la interacció entre les dues parts s’espera la formació d’un gradient de duresa que ens permetrà

assolir les propietats mecàniques pròpies de les articulacions.

Anna Mas, Premi Pare Gil en Bioenginyeria