Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 48 Next Page
Page Background

20

AIQS

News

73

On la ciència i els negocis es troben

és el lema de l’IQS Tech Factory.

Efectivament. I és que l’IQS Tech

Factory pretén ser un centre

que

promocioni

l’activitat

emprenedora i, per tant, la

generació de negocis i empreses

de caràcter científic, tècnic i

industrial, valors imperants des

dels inicis de l’IQS, ara fa 109

anys. I és que cal destacar que, a

més de ser una de les institucions

precursores en la formació

de ciències com la química, a

Catalunya, l’IQS ha estat un

motor generador d’indústria.

Sobretot a les dècades dels 40,

50 i 60, molts dels estudiants de

l’IQS van crear petites fàbriques

i empreses, quan en aquest

país encara no hi havia teixit

industrial.

I algunes, com és el cas de

Laboratoris Ferrer, s’han

convertit en tot un referent del

seu sector.

Sí. A més, actualment, moltes

de les segones generacions

familiars d’aquestes empreses

s’estan tornant a formar a l’IQS.

Fa deu anys, els coordinadors

d’alguns dels grups de recerca

de l’IQS van començar a

patentar els seus estudis amb

un objectiu acadèmic, i de

retruc van començar a sorgir

les primeres spin-off de l’IQS.

A dia d’avui, l’IQS té vint-i-sis

patents i s’han creat sis spin-

off basades en la tecnologia i

el coneixement sorgit de les

aules de l’IQS. Amb la creació

del Tech Factory volem revifar

aquell esperit emprenedor que

sempre ha caracteritzat l’IQS i,

sobretot, contribuir a crear un

nou futur industrial. Tenim tots

els ingredients per aconseguir-

ho: experiència, know-how,

excel·lents

professionals,

connexió amb la indústria.

Només faltava tenir un centre

que ho unifiqués tot i que

donés l’embranzida definitiva

per passar de la ciència al

mercat. Tenim dues facultats,

la d’Enginyeria i la de Business,

“Amb la creació del Tech Factory volem revifar l’esperit

emprenedor latent a l’IQS des dels inicis i contribuir a crear

un nou futur industrial”

ENTREVISTA A ORIOL PASCUAL, DIRECTOR DE L’IQS TECH FACTORY

El 21 de gener es va celebrar la presentació en societat de l’IQS Tech Factory, el centre d’activitat

emprenedora d’IQS-URL, que té com a objectiu la promoció de l’esperit emprenedor i el suport als

professionals que iniciïn nous projectes empresarials, especialment de caràcter cientificotècnic i

industrial. En parlem amb el director del Tech Factory, Oriol Pascual.