Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 48 Next Page
Page Background

24

AIQS

News

73

La Companyia de Jesús ha obert cinc Centres Loyola a Cuba i continua treballant per millorar

l’educació dels nens i joves cubans. De tot el projecte que s’està realitzant a la illa ens para el pare

Juan Miguel Arregui, superior delegat de la Comunitat del Sagrat Cor de Jesús de Cuba.

“La Companyia de Jesús es compromet amb l’educació a Cuba”

ENTREVISTA AMB EL PARE JUAN MIGUEL ARREGUI, SUPERIOR DELEGAT

DE LA COMUNITAT DEL SAGRAT COR DE JESÚS DE CUBA

Com s’està obrint i recuperant la

presència de l’església a Cuba?

L’abril de 1961, dos anys i quasi cinc

mesos després del triomf de la Revolució

cubana, es va declarar públicament el

caràcter socialista de la Revolució, i el

propòsit de seguir les doctrines de Marx,

Engels i Lenin. L’ateisme i la concepció

científica delmón van ser els ingredients

proposats a l’home i la dona cubans per

aixecar la nova societat. Aquest tipus

d’ateisme induït es va imposar a Cuba.

Va sorgir així l’enfrontament i van

sobrevenir les dificultats ja conegudes.

Van quedar després el recel mutu i les

incomprensions, i, aquest fons fosc,

s’han anat donant alguns passos per a

un diàleg difícil però que va caminant.

A finals dels anys 80, la publicació d’un

llibre-entrevista de Frei Beto (Alberto

Libanio Cristo) sobre “Fidel i la religió

“, que va aconseguir vendre més d’un

milió d’exemplars a Cuba, les visites de

cubans residents a l’exterior, el turisme,

i una major tolerància oficial van fer que

el tema religiós deixés de ser tabú.

La visita dels tres últims Papes ha ajudat

al fet que progressivament la presència

de l’Església en la vida pública es vegi

amb més naturalitat i fins i tot hi hagi

transmissions en els mitjans públics de

els esdeveniments més importants de

la vida de l’Església catòlica. I aquests

últims anys l’Església va oferint espais

de formació i educació no formal des

dels nens més petits fins Cursos de