Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 48 Next Page
Page Background

28

AIQS

News

73

Ramon Llull és un dels escriptors i pensadors més destacats de l’edat mitjana. No només dels

territoris de parla catalana, sinó de tota la tradició europea. Els seus amplis interessos van afavorir

que fes aportacions remarcables en tots els àmbits del saber de la seva època, que van des de la

filosofia i la teologia, fins al dret, la medicina, l’astronomia, la retòrica o la lògica. De la seva figura

i dels actes que s’organitzen en el marc del setè centenari de la seva mort ens en parla Armando

Pego, comissionat de la Universitat Ramon Llull per a l’Any Ramon Llull.

“Des de la Facultat de Filosofia sempre hem procurat difondre

la figura de Ramon Llull”

ARMANDO PEGO, DEL COMISSIONAT DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL PER

A L’ANY RAMON LLULL

Què és l’Aula Lul·liana?

És un projecte de col·laboració entre les

facultats universitàries de la Facultat de

Filologia de la Universitat de Barcelona,

la Facultat de Filosofia de la Universitat

Ramon Llull, la Facultat de Filosofia i

Lletres de la Universitat Autònoma de

Barcelona i la Facultat de Teologia de

Catalunya. En aquest marc, cada any se

celebra un simposi anual al voltant de la

figura de Ramon Llull.

Per què es crea la figura del comissionat

URL per a l’Any Llull? Quina és la seva

missió?

Doncs la meva missió és contribuir a

coordinar les activitats que es puguin

anar celebrant en l’àmbit institucional

i oferir l’ajut que calgui als centres de la

Universitat que el demanin. A diferència

de les universitats públiques i també

d’altres de privades, la Universitat Ramon

Llull és federal i, per tant, cada centre té

la seva autonomia en l’organització dels

actes que consideri oportuns.

Parlant d’actes, ens pot fer unapinzellada

dels que estan preparant?

D’una banda, tenim les activitats

relacionades amb l’Any Llull, que també

estan lligades a la celebració del 25è

aniversari de l’aprovació de la Universitat

Ramon Llull pel Parlament de Catalunya.

Per exemple, aquest any s’ha incorporat al

premi de treball de recerca de batxillerat

una secció específica de treballs sobre

Ramon Llull i la seva època. Un premi

que es donarà el mes de maig. Però també

estem pensant que al premi al millor

disseny de la carpeta de la URL podríem

potenciar la imatge del 25è aniversari

amb la figura i l’època del beat. Un altre

dels projectes que estem considerant