Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 48 Next Page
Page Background

29

AIQS

News

73

Notes d’història

Notas de distoria

Historical notes

és encartar a la carpeta de la URL algun opuscle amb

reflexions de Ramon Llull. Així mateix, cada centre està

preparant diferents actes institucionals, i el que sí que

està confirmat és que l’Any Llull es clourà a la Facultat de

Filosofia, el mes de novembre, amb un acte solemne. Per

la seva banda, la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari

de Barcelona acollirà una exposició amb fons lul·lians

que té la institució i materials que puguin aportar altres

centres.

Més enllà dels actes d’aquest aniversari, quines activitats

sí que se celebren cada any en honor a Ramon Llull?

Des de la Facultat de Filosofia sempre hem procurat

difondre la figura de Ramon Llull amb actes anuals,

entre ells, una conferència del tema lul·lià, cada mes

de novembre, mentre que l’Aula Lul·liana s’organitza

normalment al maig. Aquest any, que també és el 25è

aniversari de la Universitat Ramon Llull, cal tenir en

compte que és un valor afegit portar aquest nom tan

il·lustre, que fins i tot podria ser canonitzat a finals d’any,

a Roma, tot i que de moment encara no hi ha res en ferm.

www.anyllull.cat/

Aula Lul·liana de Barcelona:

http://aulalulbcn.narpan.net/

Centre de Documentació Ramon

Llull:

.

http://quisestlullus.narpan.net/

Rutes Ramon Llull:

http://www.rutasramonllull.com/

La màquina de pensar:

http://www.anyllull.cat/images/

documentacio/llull_cccb.pdf

A les xarxes socials:

@AnyLlull

#anyllull

Per ampliar informació

de l’Any Llull

Ramon Llull, ahir i avui

Ramon Llull és un dels escriptors i pensadors més destacats de

l’edat mitjana. No només dels territoris de parla catalana, sinó de

tota la tradició europea. Els seus amplis interessos van afavorir

que fes aportacions remarcables en tots els àmbits del saber de la

seva època, que van des de la filosofia i la teologia, fins al dret, la

medicina, l’astronomia, la retòrica i la lògica. Al mateix temps,

va produir una sòlida obra literària, que se situa just als inicis de

la tradició literària catalana i que inclou títols emblemàtics, com el

Blaquerna

—amb el

Llibre d’amic e amat

—, el

Llibre de les bèsties

i el

Llibre del gentil e dels tres savis

.

Les inquietuds intel·lectuals de Llull el van portar a innovar en

nombrosos àmbits. Actualment se’l considera un precedent, el més

reculat, de l’actual combinatòria informàtica, i així mateix de la

teoria del vot i els sistemes electorals, o bé del diàleg interreligiós,

amb una atenció especial en el diàleg amb el món musulmà i el

contacte de religions, avui encara tan necessari. La commemoració

de l’Any Llull, amb motiu del setè centenari de la seva mort, ha de

servir per reivindicar la vàlua de la seva aportació al món de les lletres

i fer conèixer al públic general la influència que el seu pensament

ha exercit en l’obra de nombrosos intel·lectuals europeus. Una

influència que en cap cas no es pot donar per exhaurida.

L’obra de Ramon Llull és coneguda, i reconeguda, en l’àmbit

universitari. Són unes quantes les institucions acadèmiques

internacionals que es dediquen a l’estudi de la seva producció escrita

i del seu pensament. Aquest fet explica que sigui l’autor en llengua

catalana que genera un nombre més gran de bibliografia anyal, no

tan sols escrita en català, sinó també en moltes altres llengües. Ara

bé, aquest reconeixement internacional i acadèmic no es correspon

amb una assumpció equivalent de la seva figura per part del públic

català, el seu públic natural.