Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

JUNTA DIRECTIVA DE L’AIQS

President:

Jaume Árboles Muntadas

Vicepresident:

Josep Beumala Griñó i Marc

Correa Domènech

Secretària:

Laia Ros Blanco

Vicesecretari:

Josep-Albert Jover Serra

Tresorer:

Pedro Farrés Ribé

Sotstresorer:

Ivan Anaya Benavides

Vocals:

Jordi Abellà Iglesias, Ricard Aguirre

Alpuente, Joan Grimalt Obrador, Jordi Martí

Gascón, Albert Palomer Benet, Dúnia Rosse-

lló, Eduard Diviu, Alberto Puyuelo Gómez.

Edita:

Comunikat BCN (Marta Olivé, Anna

Cabanillas)

AIQS

Via Augusta, 380, 08017 Barcelona

Tel.: 93 267 20 12 - 93 267 20 00

Tel. i fax directe: 93 280 42 76

www.aiqs.es

-

aiqs@aiqs.es

Consell de redacció:

Josep-Albert Jover,

Lidia Sirera Pérez

Tiratge:

2.000 exemplars

Dipòsit legal:

B-37419-97

AIQS ES MIEMBRO DE

LA FEDERACIÓN ESPA-

ÑOLA DE INGENIEROS

QUÍMICOS

AIQS ES MIEMBRO DE

LA EUROPEAN FEDE-

RATION OF CHEMICAL

ENGINEERING DESDE

1974

AIQS News

no comparteix necessàriament

les opinions expressades pels seus col·la-

boradors.

AIQS News

no comparte necesariamente las

opiniones expresadas por sus colaboradores.

DANOS TU OPINIÓN SOBRE

AIQS NEWS

Queremos saber qué opinas de la revista de

la AIQS. ¿Te resultan interesantes los con-

tenidos? ¿Te gusta el diseño? ¿Cambiarías

algo? ¡Es tu oportunidad! Haznos llegar tu

opinión a

lidia.sirera@aiqs.es

. Nos ayudará

a mejorar tu revista.

A partir del 20 d’abril, podreu consultar a

la nostra web la versió íntegra d’

AIQS News

en català i en castellà.

A partir del 20 de abril, podréis consultar en

nuestra web la versión íntegra de

AIQS News

en catalán y en castellano.

AIQS NEWS NÚM. 73

Abril 2016

Encetem l’any 2016 amb un

número en què l’emprenedoria, la

investigació i la formació tenen un

protagonisme destacat. Aspectes

dels quals parla Pere Regull,

director general de l’IQS des de fa

quatre anys, amb la finalitat, entre

d’altres, d’impulsar el creixement

de la institució educativa i orientar

el seu futur cap al panorama

internacional. I precisament amb

la vista posada en els propers anys,

també parlem de la presentació en

societat de l’IQS Tech Factory, que

neix amb l’objectiu de potenciar

l’esperit emprenedor latent a

l’IQS des dels inicis i participar

en el nou escenari industrial que

s’està obrint. Un futur que també

comptarà amb el talent de les tres

guanyadores dels Premis Pare Gil

d’enguany, l’Elisabeth, l’Anna i

l’Helena, que són el millor exemple

que el treball i la constància són

la clau per aconseguir els millors

resultats. Tampoc deixem de banda

un altre aspecte que considerem

clau com és la investigació i que es

manifesta en la figura del doctor

Javier Linares-Pastén, el nostre

associat a l’exterior d’aquest

número, que treballa de professor

a la ciutat sueca de Lund i que ha

volgut compartir amb nosaltres

la seva experiència professional

i personal lluny del seu país.

Més lluny encara desenvolupa la

seva activitat el pare Juan Miguel

Arregui, superior delegat de la

Comunitat del Sagrat Cor de Jesús

de Cuba, que continua treballant

per a la millora de l’educació dels

nens i joves cubans. En aquesta

nova edició no deixem de parlar de

les aficions dels nostres associats,

en aquesta ocasió, a la vitolfília,

per part de Joan Llorenç Iglesias, ni

d’invitar-vos a gaudir de la nostra

secció d’anglès, a càrrec de Manal

Zahraa.

Bona lectura!

EDITORIAL

JAUME ÁRBOLES MUNTADAS.

PRESIDENT