Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 48 Next Page
Page Background

34

AIQS

News

73

“No s’haviagauditmai d’una seguretat alimentària

com l’actual”

Al seu parer, és fiable el sistema de seguretat

alimentària actual a Espanya i la UE?

En l’actualitat podem assegurar que és molt fiable

i un dels millors del món. No s’havia gaudit mai

d’una seguretat alimentària com l’actual. El primer

concepte de seguretat alimentària és estar segur

que no faltaran aliments per cobrir les necessitats

de la població. Actualment, això està superat, al

nostre país, i ja exigim que els aliments no puguin

causar cap problema de salut, i per a això existeix

una normativa i un control, en l’àmbit europeu, com

mai hi havia hagut. Encara que hem de comprendre

i acceptar que el risc zero no és possible.

Com es podria millorar la informació que arriba

a l’opinió pública quan hi ha un cas d’alarma

sanitària?

Establint un protocol perquè abans de publicar

i divulgar un cas d’alarma alimentària els

mitjans de comunicació poguessin consensuar,

amb professionals i, sobretot, amb la Societat

Catalana de Seguretat Alimentària, els titulars i la

informació que s’ha de publicar, amb dos objectius

importants: no crear alarmismes inadequats i

advertir correctament dels riscos reals.

Què recomanaria als consumidors a l’hora

d’obtenir informació de qualitat sobre com

portar una dieta equilibrada o segons les seves

necessitats?

El més adequat és consultar professionals de la

nutrició i la dietètica, que poden orientar en cada

cas particular per aconseguir una dieta òptima.

Com es poden diferenciar els valors nutricionals

reals d’indicadors biaixos de màrqueting a

l’etiquetat?

Tota la informació que es troba a les etiquetes dels

aliments és real, perquè els fabricants no estan

obligats a donar la composició nutricional, però si

la donen ha de ser verídica i seguir la normativa

existent. Cap fabricant s’arrisca a una sanció

per indicar uns valors nutricionals falsos, no

dient res ho tenen més fàcil. Al mercat es troben

molts productes que no indiquen la composició

nutricional.

MARIA JOSEP ROSSELLÓ, EXPERTA EN NUTRICIÓ I PROFESSORA DE

LA UNIVERSITAT D’ANDORRA