Table of Contents Table of Contents
Previous Page  42 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 48 Next Page
Page Background

42

AIQS

News

73

Motivat per adquirir experiència internacional i, sobretot, desenvolupar a fons la seva carrera

científica, el Dr. Javier A. Linares-Pastén va fer les maletes, a inicis de 2008, rumb a la ciutat sueca

de Lund, on treballa com a professor assistent de Biotecnologia en la Facultat d’Enginyeria de la

Universitat de Lund. A continuació ens explica la seva experiència.

ENTREVISTA AL DR. JAVIER A. LINARES-PASTÉN

“Treballar en diferents grups de recerca expandeix no

solament els coneixements científics, sinó també la visió

per abordar diferents temes”

Quanva sortir d’Espanya i què li va impulsar

a marxar?

Al setembre de 2007 vaig presentar la meva

tesi doctoral a l’IQS i al gener de 2008 vaig

començar el meu primer postdoctorat a la

Universitat de Lund, Suècia. Crec que és molt

important, en la carrera científica, passar per

diferents grups de recerca, principalment

si és a un altre país. D’aquesta forma

s’adquireix major experiència internacional,

que després reforça la teva formació com

a investigador independentment, amb la

intenció de formar el teu propi grup en un

futur.

Així, porta més de set anys fora.

Sí, del 2008 al 2014 vaig realitzar dos

postdoctorat, i a l’any 2015 vaig obtenir

el lloc de professor assistent (Biträdande

Universitetslektor) en Biotecnologia a la

Facultat d’Enginyeria de la Universitat de

Lund.

Quines van ser les coses que més li van

xocar al principi de viure fora?

“A Suècia es promouen

amb molt interès projectes

científics internacionals

i el constant intercanvi

d’estudiants, professors

i investigadors”