Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

AIQS

News

73

Flaixos

Flashes

News in Brief

Una vegada seleccionada la part de l’anatomia que

interessa, ho transformes en format adequat per al

programa de disseny d’ordinador que requereix aquest

tipus d’impressió.

Quins avantatges ofereix aquesta nova aplicació de

l’enginyeria per a l’àmbit sanitari?

L’important i destacable d’aquest projecte és que sorgeix

d’una necessitat real plantejada pels mateixos metges.

Fins ara, les pròtesis de tràquea són peces cilíndriques

que no s’adapten a l’anatomia dels pacients que pateixen

una estenosi, un estrenyiment de la tràquea degut a llargs

períodes d’intubació o d’una traqueotomia. Aconseguir

peces adaptades a l’anatomia dels pacients és molt

important i els ofereix més qualitat de vida. La impressió

3D mitjançant un feix de llum làser que incideix en un

mirall i modela la resina fotocurable és molt precisa i

permet donar forma a cada particularitat que mostri el

TAC del pacient i les pròpies necessitats anatòmiques.

Heu implementat les pròtesis a pacients reals?

No, aquesta seria la fase següent. El treball acaba amb

la creació de motlles a través dels TAC. No hem pogut

treballar directament ambmaterialsmèdics fotocurables,

però hem creat la possibilitat de fer motlles amb material

propi de la impressió 3D i després crear les peces en resina

mèdica fotocurable a partir d’aquests motlles.

Què ha suposat professionalment aquest premi?

Abans d’aquest premi no havia pensat mai en la

investigació o en el doctorat. Ara m’ha obert la ment i les

possibilitats. Tot i que, de moment, estic molt contenta

treballant a la indústria, acabo de començar, i potser a

la meva empresa també podré desenvolupar projectes

d’investigació.

Salvador Borrós, director del tre-

ball

Què destacaries de la feina feta per l’Helena?

En primer lloc, l’enfocament aplicat, perquè davant

d’un problema mèdic real hi ha una part d’enginyeria

que pot aportar solucions i l’Helena ha estat capaç de

plantejar-se la complexitat del problema i arribar a

una proposta molt interessant. En aquest projecte

hi han treballat metges, enginyers, un equip molt

pluridisciplinari.

Quins avantatges ofereix aquest tipus de treball en

equip?

No és possible entendre un projecte d’investigació

actual sense un equip transversal, variat. El més

destacable del treball de l’Helena és que hagi pogut

treballar amb metges i microbiòlegs de l’Hospital de

Bellvitge i a l’IQS amb un equip d’enginyers, químics,

farmacèutics... Ha aconseguit entendre el problema

en tota la plenitud des del temps reduït que suposa un

treball de final de màster com aquest.

Aquesta investigació podria arribar a convertir-se

en un

spin-off

?

Això és un

spin-off

ja. A l’IQS sempre tenim la

vocació de solucionar problemes. Escoltar empreses

o professionals i posar l’equip necessari per oferir

solucions. Tota la feina al voltant d’aquesta tràquea és

unbon exemple per permetre que aquesta investigació

es converteixi en un

spin-off

.