Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

AIQS

News

73

9

Flaixos

Flashes

News in Brief

Eli:

Per a mi el més difícil ha estat aprendre les

tècniques, ja que a la part més biològica la manera de

pensar és totalment diferent i m’explicaven les coses

com si fossin molt òbvies, però per a mi no ho eren tant.

Roger:

El repte principal era treballar amb aquest equip

tan multidisciplinar que teníem, però des del punt de

vista de la direcció ha estat un plaer treballar amb l’Eli,

perquè és rigorosa i molt proactiva.

Quin és el futur d’aquesta investigació?

Roger:

Aquesta és una línia que tenim activa, esperem

que per molts anys, i tindrà continuïtat més enllà

del TFM de l’Eli. Quant al seu

objectiu final, el projecte

està enfocat des del punt

de vista de química

mèdica amb l’objectiu

d’identificar candidats

a fàrmacs que puguin

tenir una aplicació real

i que tinguin un retorn a

la societat. El que passa

és que és un procés molt

llarg.

I com valoreu els

resultats obtin-

guts?

Eli:

Amb el treball proposem una sèrie de compostos

que vàrem provar sobre proteïnes i ja tenim alguns

candidats, amb els que cal continuar treballant per tal

de millorar-los. De moment, ara els estem provant a les

cèl·lules per veure com van i cap on tirem.

Roger:

Els resultats aconseguits són encoratjadors, però

ens queda molt de camí per recórrer.

Tot i aquestes dificultats, has guanyat el Pare Gil de

Química. I ara, com veus el teu futur?

Eli:

Estic molt contenta pel premi i, com que hi he

dedicat més de mig any de la meva vida i moltes hores,

n’estic molt orgullosa. A partir d’aquí, m’agradaria

continuar dedicant-me a la recerca, i no m’importaria

que fos en l’àmbit universitari.

Roger:

Per la meva banda,

animo tots els Treballs

Finals

de

Màster

a

presentar-se als Premis

Pare Salvador Gil, perquè

són una oportunitat triple

per a ells: donar a conèixer

el seu treball dins de la

comunitat més propera, tenir

l’oportunitat de publicar el

treball a la revista

Afinidad

i

rebre una dotació econòmica.