Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 52 Next Page
Page Background

13

AIQS

News

74

A fons

A fondo

In depth

A partir dels 55 anys, ja vaig comen-

çar a relaxar-me una mica i a viure

amb menys pressió, delegant part

de les meves responsabilitats.

El gran encert per poder fer-ho

va ser envoltar-me de grans

professionals,

la

veritable

llavor d’aquesta empresa.

Quin pes ha tingut en

aquest

creixement

la

internacionalització

de

la

companyia?

La

internacionalització

ve

donada perquè quan passes

un temps fora del teu país,

el que sigui, t’adones que el

món està a l’abast de tothom.

Per això, ja l’any 1971 vam

crear la primera subsidiària de

l’empresa a Portugal, i així

successivament. I encara

ho fem. Acabem de

comprar una empresa a Colòmbia. Al

desembre vam comprar una empresa

als Estats Units i una altra al Brasil…

Continuem amb la mateixa filosofia i

seguim buscant alternatives, perquè

el creixement orgànic no sempre és

suficient, ja que has de bregar amb

les economies de cada país… Si no

tens més amplitud de mires és difícil

créixer.

La internacionalització els ha ajudat

a capejar els últims anys de crisi a

Espanya?

Sí.

Precisament

pel

negoci

internacional, vam poder capejar

la crisi a Espanya, així com pel

fet de dedicar-nos a tres sectors

tan específics com la indústria

farmacèutica i química, la indústria

alimentària i la veterinària. A més

d’això, per créixer en un sector

com aquest has de tenir una bona

organització,

bons

empleats,

posicions logístiques encertades

i inversió continuada. Ara, per

exemple, Laboratoris Calier ha

invertit 17 milions d’euros en una

nova planta veterinària a León.

És més del que guanyarà Calier

en un any. Hi ha gent que només

inverteix si veu en l’operació un

retorn ràpid, i això en el nostre

sector és impensable. Nosaltres

som corredors de marató, la curta

distància no serveix per a res. En el

nostre sector, una empresa només

pot ser gran i sòlida si té uns anys

de funcionament. Per arribar aquí

has d’invertir, i treballar, treballar,

treballar.

Els seus tres fills, Raúl, Tamara i

Daniel, ja ocupen llocs directius al

grup. Com s’aconsegueix un bon

relleu generacional en una empresa

familiar?

Des de molt petits, tant la meva dona

com jo els hem inculcat la filosofia

empresarial que defensàvem. Els

fèiem partícips dels assoliments,

de les crisis, dels viatges i de tot el

que fèiem. Això va ser clau perquè al

final tots tres, per pròpia voluntat,

entressin a treballar amb nosaltres.

He vist famílies adinerades que

deien que a casa no es parlava de