Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 52 Next Page
Page Background

18

AIQS

News

74

Montse Martí

,

del GPF, i

Jaume

Àrboles

,

president de l’AIQS

, van

ser els encarregats de presentar

aquesta jornada especialitzada a

la sala multimèdia de l’IQS, sobre

biosimilars. És a dir, “productes

farmacològics

equivalents

en

qualitat, eficiència i seguretat a

un medicament biològic, que, en

essència, comparteixen el mateix

principi actiu i que s’administren per

la mateixa via i en la mateixa dosi”,

com va explicar

Fernando de Mora

,

professor de farmacologia a la Universitat

de Barcelona

i consultor en el sector.

De Mora va contextualitzar la

situació actual: “Gairebé el 50% dels

medicaments en desenvolupament

són

biològics,

principalment

anticossos”. L’expert va detallar, a

més, que mentre desenvolupar un

medicament genèric pot costar entre

1 o 2 milions de dòlars, desenvolupar

un medicament biosimilar emulant

el principi actiu d’una patent

vençuda d’un biològic pot arribar

a aconseguir entre els 60 i els 125

milions de dòlars d’inversió, a causa

de les altes exigències de la regulació,

especialment en les fases clíniques

confirmatòries.

Segons el parer de Fernando de Mora,

“els biosimilars inciten al fet que

els laboratoris innovin. Els biològics

originals i els biosimilars (entre un 20

i un 30% més barats) han de coincidir

al mercat”. També va destacar que

els biològics aporten sostenibilitat al

Sistema Nacional de Salut, estimulen

la innovació, contribueixen a garantir

el proveïment i al fet quemés pacients

accedeixin a un tractament adequat.

Per la seva banda,

Sol Ruiz

,

cap de

Divisió de Biològics i Teràpies Avançades

i Biotecnologia de l’Agència Espanyola

del Medicament i Producte Sanitari

,

va ser l’encarregada de parlar de

la legislació vigent i les directives

que desenvolupen el control dels

medicaments biològics. En l’aspecte

més tècnic, va recalcar que, a la base

de desenvolupament, la seqüència

de la molècula ha de ser la mateixa,

ja que qualsevol millora convertiria

aquest medicament en innovador i

seguiria un protocol diferent”. Com

va narrar Sol Ruiz, “la legislació

reconeix, a causa de l’estructura

més complexa, que els biològics

necessiten més estudis extra per

veure aquesta comparació”.

La visió facultativa

En representació del punt de vista del

facultatiu, va assistir a les Jornades

sobre Biosimilars

Cristina Saura

,

cap d’Unitat de Càncer de Mama de

l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

.

Saura va exposar la preocupació dels

oncòlegs per la sostenibilitat de la

prescripció al sistema públic i va

reconèixer la possibilitat d’estalvi

que els biosimilars obrien per als

hospitals. No obstant això, Cristina

Saura també va afirmar que “els

oncòlegs exigim el màxim grau

de similitud, necessitem saber

quins són els rangs de variabilitat

assumibles i comprovar si aquestes

petites diferències tindran impacte o

no en els tractaments per definir bé

cada fàrmac”, i va reconèixer que el

seu gremi tenia “reserves respecte

a l’eficàcia, perquè no tenim clar

que sigui igual. Ens costa canviar el

paradigma que fèiem servir”.

Falta de formació, informació i

confiança

La següent ponència de la Jornada

va ser a càrrec d’

Olga Delgado

,

cap

del Servei de Farmàcia de l’Hospital

Organitzada pel Grup Professional Farmacèutic, el 12 d’abril, la 3a Jornada Biosimilars, Realitats i

Oportunitats va reunir experts de l’àmbit universitari, de l’Administració pública, de l’empresa privada i

de l’entorn sanitari per abordar l’horitzó d’aquest tipus de medicaments que desenvolupen al laboratori

fórmules equiparables a les patents que han deixat de tenir vigència.

III Jornada Biosimilars, Realitats i Oportunitats

D’esquerra a dreta: Montse Martí, Jaume Àrboles, Sol Ruiz, Fernando de Mora, Cristina Saura,

Esteban Corley i Joaquín Rodrigo.

Pere Regull, director general de l’IQS.