Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 52 Next Page
Page Background

20

AIQS

News

74

“Es necessiten biosimilars en unmercat que ha de donar

accés a tractaments biològics a tots els pacients que ho

necessitin”

Com definiria el concepte de

medicament biosimilar

?

Un medicament biosimilar és un

medicament biològic; és a dir, un

medicament que conté un principi

actiu d’origen biològic. Com a

tal, es produeix en un organisme

viu mitjançant un procediment

equivalent al de qualsevol biològic

(anomenat

producte de referència

) i

amb els mateixos criteris de qualitat.

Els biosimilars han demostrat ser

tan segurs i eficaços com el producte

biològic original mitjançant estudis

molt exhaustius i extensos. El

biosimilar s’autoritza per a totes o

algunes de les indicacions aprovades

per al producte de referència, i la

seva posologia i via d’administració

són les mateixes.

Podríem dir que un biosimilar és el

mateix que un genèric però per a

medicaments biològics?

No. Un biosimilar és un producte

equivalent

a

un

medicament

biològic, i un genèric és un producte

equivalent a un medicament no

biològic (obtingut per síntesi

química).

Desenvolupar

un

biosimilar i demostrar la seva

equivalència requereix un esforç

experimental i inversor molt més

gran que el que suposa desenvolupar

un genèric. Això explica que la

disminució de preu del biosimilar

respecte al producte de referència no

aconsegueixi les reduccions que sí

que són possibles amb els genèrics.

També hi ha aspectes legals (de

política sanitària) i d’utilització que

els diferencia. Els biològics –i els

biosimilars ho són– no poden ser

substituïts en l’acte de la dispensació

a les oficines de farmàcia. És a dir,

que el farmacèutic no pot dispensar

un producte alternatiu, biosimilar

o no, al biològic prescrit. En el cas

dels productes de síntesi química,

sí que es pot alternar la dispensació

d’original i genèric amb el mateix

preu.

Què és BioSim, quins són els seus

objectius fundacionals i quines

activitats tenen programades?

BioSim és l’Associació Espanyola

de Biosimilars, una organització

sense ànim de lucre que representa

laboratoris farmacèutics establerts

a Espanya que desenvolupen,

fabriquen,

comercialitzen

o

ENTREVISTA A JOAQUÍN RODRIGO, PRESIDENT DE BIOSIM,

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE BIOSIMILARS

Joaquín Rodrigo.