Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 52 Next Page
Page Background

AIQS

News

74

PERCEPCIÓ DE LA QUÍMICA

• Cal diferenciar dos vessants en la

percepció de la química, el científic

i l’emocional, que porten a opinions

diferents i fins i tot contraposades.

• La química, la matemàtica i la

física són estructures bàsiques per

al desenvolupament de ciències

aplicades

com

la

medicina,

l’astronomia,

les

enginyeries,

l’ecologia, etc.

• La

física

estudia

fenòmens

objectivament mesurables i la

química els estudia al nivell de

molècules i àtoms, requerint certa

imaginació. Es va dir que “on s’acaba

la física comença la química”, aplicat

a la medicina, ja que on el bisturí no

arriba hi arribem amb medicaments.

• A través de la composició química

de la matèria, coneixem els perills

i com aplicar mesures de seguretat

fins a aconseguir el grau de risc

acceptat, però no podem evitar que es

produeixin accidents.

• Hi va haver opinions contraposades

sobre l’actualitat històrica de la

química com a ciència innovadora;

tot i els precedents dels alquimistes,

no és fins al segle

xx

que ocupa el

carril central del progrés cultural i

industrial, tot i que hi ha qui opina que

la química ja ha perdut protagonisme

en favor de la bioquímica, la

informàtica, etc.

• Hi ha un corrent naturista en contra

de la química, coma font de productes

sintètics i la capacitat de modificar

els materials naturals; és la percepció

emocional.

• La contaminació és una plaga

moderna que, explicada en termes

científics, assigna la pitjor imatge

als professionals químics, ja que són

alhora els causants de la contaminació

i els que saben com eliminar-la.

• Els mitjans de comunicació actuen

amb gran ignorància quan han

d’informar de qüestions científiques,

especialment les relacionades amb la

química, fins i tot utilitzant-la com a

referent per construir el màrqueting

negatiu (“sense química”!!).

IMATGE SOCIAL DELS QUÍMICS: COM

ENS VEUEN?

• La percepció psicològica és que els

químics poden fer bé (medicaments),

però també poden fer mal (guerra

química). Són capaços d’explicar

fenòmens, de fer previsió, però

sempre queda una part d’incertesa o

de desconeixement.

• La imatge a la societat ha anat

evolucionant,

des

dels

anys

cinquanta, quan les professions

serioses

eren

les

d’enginyer,

arquitecte, metge; els farmacèutics

eren considerats

de botigueta

; els

matemàtics feien classes. Els químics

eren desconeguts, només sonaven a

alquimista: tenien prestigi, però amb

ganyota: gasos tòxics, verins... Ara es

consideren professionals que poden

aportar nous materials amb seguretat

i atendre les necessitats de la societat

moderna.

• Als metges i als advocats se’ls té

cert respecte, perquè interaccionen

directament amb les persones. Els

científics, especialment els químics,

no tenen tant de prestigi, perquè

són més distants de la comunicació

quotidiana.

Des de l’AIQS, i per iniciativa del Dr. Josep Obiols, hem tingut dues trobades (17 de març i 9 de juny)

entre antics alumnes i professors, amb un format de tertúlia oberta, entre 15-20 persones, per situar

ELS QUÍMICS AMB RELACIÓ A LA SOCIETAT. Hi va haver diverses intervencions, que es poden resumir

amb els apunts següents:

ELS QUÍMICS EN LA SOCIETAT

XARXA AIQS

24