Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 52 Next Page
Page Background

25

AIQS

News

74

• L’escassa i deficitària dedicació a

l’ensenyament de la química, en les

etapes de formació bàsica i general,

dificulta una bona entesa social.

Cal dedicar esforços de formació i

divulgació.

• La cuina moderna ajuda a millorar

la imatge de la química. Cal fer una

pedagogia més planera i seriosa,

evitant el màrqueting de

tot és

química

.

IMATGE PRÒPIA DELS QUÍMICS:

COM ENS VEIEM NOSALTRES?

• De vegades, la presentació “sóc

químic”

satisfà,

sense

més

aclariments.

Altres

vegades,

depenent de l’auditori, cal concretar

més, ja que són molts i diferents

els tipus d’activitats que fan els

químics, són des de comercials

fins a analistes, empleats, gestors,

consultors...

• La valoració professional pot variar

amb els resultats o les iniciatives.

Per exemple, amb la participació

en la patent, en l’èxit comercial

del producte, amb la valoració de la

idea, etc., fins i tot es pot crear un

spin-off i posar en marxa una nova

empresa.

• El químic sol tenir dificultats per

comunicar-se a nivell de carrer,

perquè el seu llenguatge i símbols

són molt especialitzats i resulten

críptics per als no químics. Per

aquest motiu, és freqüent renunciar

a donar explicacions que tenen

fonaments científics i deixar obertes

les especulacions imaginatives

sense fonament, que solen revertir

en contra de la ciència.

• Tot i això, cal destacar l’aplicació

de paraules pròpies de la química

en la comunicació col·loquial, com:

afinitat

,

reacció

,

oxidat

,

bona química

,

etc.

EL RAONAMENT QUÍMIC

• Es pot afirmar que la formació

acadèmica

influència

en

l’estructura del pensament de

les persones, i que en el cas dels

químics es caracteritza perquè

porta a descompondre, valorar,

sintetitzar les diferents parts que

formen una realitat.

• Els

químics

tenen

capacitat

d’abstracció, paciència en les

observacions experimentals per

confirmar les hipòtesis.

• Ben segur que el raonament químic

es relaciona amb el fet que lamatèria

està formada de molècules i àtoms,

dels quals només hi ha un centenar,

aproximadament, dels quals molt

pocs són majoritaris. A més, les

lleis bàsiques de la combinatòria

són poques i fonamentals.

• La

diversitat

de

sortides

professionals

en

què

podem

trobar un químic, que continuen

considerant-se com tals, és la

prova més evident de la capacitat

d’adaptació de l’estructura d’un

tipus de raonament força eficient.

ÈTICA PROFESSIONAL

• Els

col·legis

professionals

estan adreçats a la protecció i la

credibilitat a la societat, facilitant

l’actualització dels currículums

personals,

complementant

les

funcions de les empreses.

• Es va parlar d’establir un codi ètic

per avalar la responsabilitat dels

professionals químics davant la

societat en general. El tema es

considera d’interès, però per manca

de temps es deixa per a una altra

trobada, especialment per enfortir

la bona imatge de la MARCA IQS.

Ana M. Llorente Díaz

Promoció 1980

Grups professionals

Grupos profesionales

Professional groups