Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 52 Next Page
Page Background

26

AIQS

News

74

A la xarxa de vuit escoles de Jesuïtes Educació s’està duent a terme el projecte Horitzó 2020, que

té com a objectiu crear de manera comuna una nova escola per al segle

xxi

. Hem entrevistat el

director general de la Fundació Jesuïtes Educació, Xavier Aragay, per conèixer com es transformen

en profunditat el procés d’ensenyament i aprenentatge, el model de gestió i els espais físics de

l’escola per donar resposta als reptes d’avui i de demà.

“L’educació ha de ser una palanca perquè els alumnes puguin

descobrir qui són i què volen fer: desenvolupar el seu projecte vital”

PROJECTE HORITZÓ 2020 DE JESUÏTES EDUCACIÓ

Quan i per què neix el projecte de

l’Horitzó 2020?

Neix el 2010 amb vocació de ser un

projecte de deu anys que ens serveixi per

transformar profundament l’educació.

Per què? Doncs perquè des de les vuit

escoles de Jesuïtes de Catalunya, tot i que

sabem que funcionem bé i obtenim bons

resultats, crèiem que calia reconsiderar

el nostre model davant d’una societat

que està canviant rapidíssimament, i no

només des del punt de vista tecnològic,

sinó també de la globalització. Una

globalització que també afecta els valors

de la família i les relacions humanes,

així que necessitàvem fer una pensada

disruptiva de transformació del que és el

procés d’ensenyar i aprendre. Partimde la

base que l’educació ha de ser una palanca

perquè els alumnes puguin descobrir qui

són i què volen fer: desenvolupar el seu

projecte vital. En definitiva, ens guia el

desig d’educar millor i de manera més

integral els nostres alumnes.

Una

vegada

detectada

aquesta

necessitat, quin camí s’inicia?

El primer any vam començar fent un

diagnòstic, perquè vam intuir que un

gran somni de transformació requeria

saber què li passava a l’educació. Què vam

detectar? Doncs que el procés d’ensenyar

i aprendre que compartimescoles de tot el

món, tal comel coneixemavui, basat en la

transmissió oral, es va dissenyar al segle

xix

i per a unes minories, que s’ha

estirat

tot el que s’ha pogut fins ara, però que és

un model obsolet. També vam constatar

Xavier Aragay.