Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 52 Next Page
Page Background

27

AIQS

News

74

Opinió personal

Opinión personal

Personal opinion

que estem assistint a una progressiva desconnexió dels

nois i noies, sobretot a partir de la secundària obligatòria,

del procés d’ensenyament que es fa a les escoles.

A partir d’aquí, quina va ser la segona fase del projecte?

Doncs aquesta segona fase implicava formular un gran

somni, un procés per al qual vam necessitar un altre

any, partint de la base que els petits canvis en l’educació

moltes vegades el que fan és augmentar l’estrès i la

saturació dels alumnes i, per tant, havíem d’anar a un

canvi sistèmic. Teníem clar que si aquest somni no era

participatiu i no implicava el conjunt de la comunitat

comunicativa, no seria complet, així que vam dedicar un

tercer any a estructurar un gran procés de participació,

tant dels alumnes i professors, com també dels pares i

mares, els gestors i els nostres

stakeholders

. En total, hi

van participar més de 13.000 persones i es van generar

prop de 56.000 idees sobre com havia de ser l’escola de

l’Horitzó 2020.

Partint d’aquesta gran participació i d’haver fixat els

objectius de l’Horitzó 2020, quin és el primer pas que

s’ha fet?

Doncs hem desenvolupat un conjunt d’experiències pilot

ubicades en determinats cursos d’algunes de les nostres

escoles, per tal de calibrar la profunditat d’aquest canvi.

En concret, els dos últims cursos hem començat amb dues

experiències amb nens i nenes de 3 a 5 anys de quatre

escoles, i una altra amb nois i noies de 10 a 14 anys de tres

escoles, que formen part d’una nova etapa intermèdia,

formada per cinquè i sisè de primària i primer i segon de

l’ESO, que anomenem

NEI

. Hem agafat el somni expressat

i l’hemaplicat, per exemple, tirant les parets de les aules a

terra i deixant de treballar per assignatures amb exàmens i

horaris rígids. Ara treballem per projectes, ajuntant grups

d’alumnes i a partir de grups de dos o tres professors.

De moment, quin ha estat el

feedback

rebut d’aquestes

experiències?

El

feedback

que hem rebut és molt bo i ens ha sorprès

més enllà del que havíem previst. Això ens demostra

que realment l’aprenentatge és molt més significatiu

i transversal, perquè som capaços d’incorporar les

habilitats, les competències, les emocions i els valors a la

vegada que aprenen els continguts.

Després de portar a terme una avaluació externa

d’aquestes experiències pilot per validar que han

funcionat correctament, quin és el recorregut fins al

2020?

D’aquí fins a aquesta data, faremdues coses: d’una banda,

i després de l’avaluació de les dues experiències portades

a terme, crear-ne de noves a primària i a tercer i quart de

l’ESO i la FP. Es tracta d’anar calibrant aquest nou model

i generalitzar les experiències a les escoles restants,

cosa que ens permetrà aquesta transformació sistèmica

i disruptiva a tots els nostres centres per aconseguir un

nou model educatiu més adequat al segle

xxi

i al tipus

de persona que volem formar a partir de les 5 C, que són

característiques de l’ensenyament jesuïta: conscient,

competent, compassiva, compromesa i creativa.

Perquè l’educació no ha de ser només la transmissió de

coneixements, sinó, sobretot, una educació integral

que uneixi les habilitats, les competències i els valors

conjuntament amb els continguts formatius.

Més informació:

http://h2020.fje.edu/

“L’educació no ha de ser només la

transmissió de coneixements, sinó,

sobretot, una educació integral que

uneixi les habilitats, les competències

i els valors conjuntament amb

els continguts formatius”