Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

JUNTA DIRECTIVA DE L’AIQS

President:

Albert Puyuelo i Gómez

Vicepresident:

Josep Beumala i Griñó

Secretària:

Laia Ros i Blanco

Vicesecretari:

Ricard Aguirre i Alpuente

Tresorer:

Carles Roquet i Vergara

Sotstresorer:

Pedro Farrés i Ribé

Vocals:

Oliver Balcells i Navarro, Eduard Di-

viu i Terrades, Joan Grimalt i Obrador, Anna

Mas i Vinyals, Vicenç Pedret i Clemente, i

Patrick Tresserras i Saurí.

Edita:

Comunikat BCN (Marta Olivé, Anna

Cabanillas)

AIQS

Via Augusta, 380, 08017 Barcelona

Tel.: 93 267 20 12 - 93 267 20 00

Tel. i fax directe: 93 280 42 76

www.aiqs.eu

-

aiqs@aiqs.es

Consell de redacció:

Josep-Albert Jover,

Lidia Sirera Pérez

Tiratge:

2.250 exemplars

Dipòsit legal:

B-37419-97

AIQS ES MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE INGENIEROS QUÍMICOS

AIQS ES MIEMBRO DE

LA EUROPEAN FEDE-

RATION OF CHEMICAL

ENGINEERING DESDE

1974

AIQS News

no compar-

teix necessàriament

les opinions expressa-

des pels seus col·labo-

radors.

AIQS News

no comparte necesariamente las

opiniones expresadas por sus colaboradores.

DANOS TU OPINIÓN SOBRE

AIQS NEWS

Queremos saber qué opinas de la revista de

la AIQS. ¿Te resultan interesantes los con-

tenidos? ¿Te gusta el diseño? ¿Cambiarías

algo? ¡ Es tu oportunidad! Haznos llegar tu

opinión a

lidia.sirera@aiqs.es

. Nos ayudará

a mejorar tu revista.

A partir del 20 de setembre, podreu con-

sultar a la nostra web la versió íntegra de

l’

AIQS News

en els idiomes català i castellà.

AIQS NEWS NÚM. 74

Setembre 2016

Albert Puyuelo i Gómez

PRESIDENT

Benvolguts companys i companyes,

Com cada any, després de les vacances

d’estiu, tenim l’oportunitat de marcar-

nos nous horitzons i nous reptes. En

el meu cas, inicio el nou curs amb

la responsabilitat i el privilegi de

presidir una associació professional

com l’AIQS, que l’any 2021 celebrarà

el seu centenari; una associació que

sempre segueix l’objectiu de contribuir

al desenvolupament professional dels

associats, així com la seva formació

continuada. Tanmateix, no podem

oblidar que no fa ni un any que hem

ampliat l’Associació als graduats de

les altres titulacions d’IQS, com els de

l’IQS School of Management (262 nous

associats) i de tots els nous graus que

s’impartiran.

En aquest nou número de l’

AIQS News

hem volgut repassar la trajectòria

professional d’un nom propi del sector

químic com és José Luis Díaz-Varela,

fundador i president del Grupo Indukern.

També recollim el testimoniatge d’un

emprenedor d’èxit com Franc Carreras,

que va oferir, a l’auditori d’IQS, la

conferència

Desmuntant els falsos mites

de l’emprenedoria

, amb motiu del 25è

aniversari de la creació de l’IQS School

of Management.

Sense oblidar-nos dels nostres grups

professionals, com el de Farmàcia, que

va celebrar una conferència per analitzar

la funció dels medicaments biosimilars

en la societat actual, o la III Jornada

Esportiva organitzada per IQS al Centre

Esportiu Municipal de Can Caralleu.

També podreu llegir una interessant

entrevista a Marta Vinardell, del Centre

d’Educació Especial de Sords CRAS, sobre

la Llengua de Signes Catalana, així com

conèixer de primera mà l’experiència

professional a Michigan (Estats Units)

de l’associada María José Fernández,

entre altres temes interessants.

L’Associació és de tots i de totes, volem

que hi participeu, que conegueu millor

els serveis que ofereix i que ens feu saber

les vostres opinions. Desitgem que la

il·lusió de tota la nova Junta Directiva us

arribi i, plegats, assolim els ambiciosos

reptes que ens hem marcat.

EDITORIAL