Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 52 Next Page
Page Background

30

AIQS

News

74

les altres capacitats per potenciar-

les. Hi ha gent sorda molt potent,

fins i tot en l’esfera política. Les

capacitats es demostren quan hi ha

una accessibilitat real en tots els

àmbits.

Quan fan reunions de grup amb

persones sordes, com s’organitzen

per evitar parlar alhora i mantenir

l’ordre de la conversa?

No hi ha cap problema! En llengua

de signes, podem tenir converses

bidireccionals, o bé més! Com

que és una llengua totalment

visible i ajustada a les nostres

necessitats comunicatives i d’accés

a la informació, podem accedir a

qualsevol conversa. Com en totes,

hi ha els torns de conversa. L’única

diferència és que, en comptes de

parlar, signes.

Hi ha associacions o agrupacions de

persones sordes? Quines activitats

organitzen? En què consisteixen?

Estan connectades amb altres

d’altres països? Com i en què

interactuen?

Sí, hi ha un moviment associatiu que

és molt important per al col•lectiu de

persones sordes. Pel fet d’associar-

se sempre hi ha beneficis socials,

a més de rebre serveis específics i

informació també específica per a

les persones sordes. A Catalunya

hi ha unes trenta associacions, que

estan alhora afiliades a la Federació

de Persones Sordes de Catalunya,

i aquesta a la Confederació Estatal

de Persones Sordes d’Espanya. El

moviment associatiu és un teixit

connectat amb tots els països

del món, que ens representa la

Federació Mundial del Sord, la

WFD. A més d’organitzar activitats

socials, culturals i esportives, es fan

assemblees de socis o de membres.

Jo sóc sòcia de DifuSord, una entitat

creada el 1999, i col•laboro com

a experta en educació a la CNSE i

a la WFD. Considero que és molt

important donar suport a la teva

pròpia comunitat, tenir sentiment

col•lectiu. Hi ha gent sorda que

només es preocupa per la seva

associació i per ella mateixa, per

tenir beneficis propis. Sóc més del

parer de fer construcció col•lectiva i

suport mutu.

Quants LSC parlants hi ha a

Catalunya? Els sords que no

coneixen l’LS es poden considerar

analfabets, per paral·lelisme amb el

llenguatge majoritari?

No ho recordo ben bé, però s’ha

dit uns vint-i-cinc o trenta mil

usuaris signants a Catalunya.

L’analfabetisme no té relació amb la

llengua de signes ni amb la llengua

parlada, només es dóna quan hi

ha dificultats de processament

del llenguatge, en la comprensió

lectora, per diferents causes.

Tenim sords signants amb un cert

analfabetisme

funcional,

però

també sords no signants, que són

els

oralistes

(només reben la llengua

oral). Hi ha molts sords únicament

oralitzats

amb moltes dificultats de

comprensió lectora, pel fet de no

rebre una llengua accessible per a

La paraula ‘química’ en llengua de signes.

Signes o llengua de signes.