Table of Contents Table of Contents
Previous Page  33 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 52 Next Page
Page Background

33

AIQS

News

74

Opinió personal

Opinión personal

Personal opinion

agrupa els fotoquímics europeus.

Dirigeixo un equip formidable

d’editors d’arreu del món i junts

donem forma a la revista i l’orientem

cap als temes que són importants

per a la societat en aquest moment

històric. Em dóna una posició

privilegiada per conèixer i promoure

la recerca en fotobiologia i donar-

li la visibilitat que mereix. D’altra

banda, cada tres anys em reuneixo

amb la resta d’editors de totes les

revistes que publica la Royal Society

of Chemistry per tal de debatre el

futur de la publicació científica. Això

em dóna una perspectiva inigualable

sobre les tendències emergents

en les ciències moleculars. Estic

convençut de la funció central de la

química en les ciències naturals.

Quinessónlessevesresponsabilitats

al capdavant d’aquesta publicació?

Fonamentalment, són dues: d’una

banda, gestionar els articles que ens

envien els investigadors de l’àrea

de manera espontània, revisar-los

i editar-los, donant suggeriments

de millora, i finalment publicar-

los. De l’altra, una tasca important

és identificar i preparar números

especials temàtics, per exemple,

dedicats a matèries com el canvi

climàtic, els efectes de la radiació

ultraviolada sobre la vitamina D o

la fotomedicina. Realment, és força

feina, perquè al cap de l’any arribem

a publicar entre 200 i 250 articles i

n’avaluem al voltant de mil, amb un

índex de rebuig del 75% de tots els

treballs que rebem, fet que dóna a

la revista uns elevats estàndards de

qualitat.

Quines són les temàtiques que

tenen un pes més específic dins de

la revista?

La revista està organitzada en dues

seccions: fotoquímica i fotobiologia.

Jo sóc responsable d’aquesta última,

que tracta els efectes de la radiació

òptica sobre els organismes vius.

Això inclou des de la fotosíntesi fins

als efectes del canvi climàtic i a l’ús

de la llum en medicina (per exemple,

la teràpia fotodinàmica del càncer),

per citar només alguns exemples.

Darrerament, està agafant molta

volada l’ús de la llum per lluitar

contra la resistència microbiana als

antibiòtics.

Quin és l’estat de la qüestió quant

als fàrmacs fotosensibles?

Els fàrmacs fotoactivables són per

si mateixos innocus a menys que

rebin llum. Per tant, és el metge qui,

dirigint un feix de llum, els activa en

el lloc i el moment en què li interessa

i en la dosi necessària. Una altra

tendència és aprofitar la mateixa

llum del sol per prevenir i tractar

malalties.

Parlant d’innovació, i a partir dels

articles que reben per a la revista,

quines altres tendències s’apunten

per al futur?

Des del punt de vista temàtic, la

fotònica està guanyant una gran

importància

en

moltes

àrees

tecnològiques

aplicades.

Estem

passant de l’estudi dels efectes de

llum sobre molècules, materials i

organismes vius al desenvolupament

d’eines fotòniques que permeten un

control espacial i temporal d’aquests

processos sense precedents, des

de noves fonts de llum fins a nous

materials que reaccionen amb

aquestes fons de llum... El gran

boom en la fotònica ens beneficia

perquè atreu interès cap al nostre

camp,

des

dels

investigadors

més qualificats fins als recursos

necessaris per fer avançar la recerca.

Estic convençut que les ciències de la

llum, i en especial la fotoquímica i la

fotobiologia, tenen un futur brillant i

ple d’oportunitats.

“L’estiu del 2019

organitzarem a

Barcelona el congrés

simultani de la Societat

Europea de Fotobiologia

i de la Unió Internacional

de Fotobiologia, que

tindrà un abast mundial”

Des del novembre del 2015, en

l’àmbit espanyol, el Dr. Nonell

coordina la Xarxa d’Excel·lència en

Fotoquímica Biològica, que reuneix

els grups de recerca principals de

l’Estat en l’àmbit de les aplicacions

biomèdiques i biològiques de la

fotoquímica.

La Xarxa d’Excel·lència

en Fotoquímica Biològica