Table of Contents Table of Contents
Previous Page  47 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 52 Next Page
Page Background

47

AIQS

News

74

Opinió personal

Opinión personal

Personal opinion

Autor:

Corbera Pou, Jaume

Prologuista:

Aureli Argemí

Col·lecció:

Arbre de Mar

Tema:

Filologia-lingüística

Pàgines:

314

ISBN:

978-84-15432-39-5

Sinopsi:

La intenció d’aquesta obra

de Jaume Corbera és mostrar la

diversitat i la complexitat lingüística

de la Unió Europea. Els capítols se

succeeixenper famílies lingüístiques,

per branques d’aquestes famílies i

per grups de parlars. El llibre es limita

a la Unió Europea (i concretament als

territoris europeus de la Unió) perquè

és aquest el marc polític més ampli

en què ens movem, del qual fem,

voluntàriament, part institucional.

I també es limita a tractar de

les

comunitats

lingüístiques

considerades autòctones, les que

són europees des de fa segles, encara

que no tinguin un territori propi

delimitat, com la romaní, la jiddisch

o l’armènia.

Aquesta

limitació

espacial

no

significa, tanmateix, que quedin

sense ser tractats molts dels parlars

europeus, perquè l’actual Unió els

inclou, totalment o parcialment,

quasi tots. Només deixen de ser

al·ludits en aquesta obra parlars

europeus diversos que es troben

únicament a Rússia i al Caucas (si és

que el Caucas és Europa...).

Més enllà d’això, la novetat

principal del llibre és que permet

sentir i llegir una mostra de cada

grup de parlars, permetent-nos

veure la interconnexió dels parlars

europeus, que actuen com a onades

que no es detenen en un punt fix,

però que conserven les formes i

els colors distintius. Per exemple,

hi ha com a mínim una cançó per

grup, cançons de pronúncia clara,

en què la veu destaca per damunt de

l’acompanyament musical. Totes les

cançons duen el text escrit, la qual

cosa també permet veure la diversitat

de grafies (hi són representats quatre

alfabets diferents), i la traducció en

català, perquè en sentir i llegir la

cançó sapiguem què diu. Però no

tan sols s’hi presenten els diversos

parlars (socio)lingüísticament i his-

tòricament, sinó que s’hi esmenten

les relacions que aquests parlars, o

les comunitats que els tenen com a

propis, han tingut en el transcurs de

la història i en el moment present, si

escau, amb la comunitat catalana.

Ressenya:

El llibre de Jaume Corbera

parteix de la base que l’Europa

lingüística és molt més complexa i

variada d’allò que se’ns mostra, i la

Unió Europea, per tant, inclou també

tota aquesta variació i complexitat.

Una diversitat que l’autor ens vol

mostrar sense prejudicis previs,

sense partir de la distinció entre

llengua i dialecte, sinó partint

de la diferenciació únicament

condicionada per criteris lingüístics

(és a dir, científics; que, així i tot,

de vegades no són indiscutibles) i

criteris historicosocials.

El doctor Corbera apunta que “seria

bo que d’aquesta obra se’n fes una

versió anglesa per fer-ne difusió i

donar-hi més visibilitat entre els

diferents estats de la Unió”. Això

implicarà fer-ne una adaptació per

ajudar a la comprensió lectora, ja que

l’original estàpensat per auna lectura

en clau catalanoparlant. Esperem

que es pugui trobar el finançament

necessari per tirar endavant aquest

projecte i que la nova versió estigui

enllestida ben aviat.

Jaume Corbera Pou

(Palma, 1954) Doctor en filologia

catalana per la Universitat de

Barcelona (1991) amb una tesi

sobre l’alguerès (per la qual

va rebre el Premi Josep Sanna,

atorgat per l’Escola de Alguerés

Pasqual Scanu). És professor

del Departament de Filologia

Catalana i Lingüística General de

la Universitat de les Illes Balears

(des del 1982). Entusiasta de la

diversitat lingüística, s’ha centrat

fins ara, sobretot, en l’estudi de

l’alguerès i del mallorquí, en la

defensa de la genuïnitat catalana

contra les interferències de les

llengües externes imposades

al nostre país, en la defensa

de la normalització de la

llengua catalana i en la història

lingüística catalana (

Alfa. Mètode

d’autocorrecció gramatical assistida

,

amb Jaume Morey i Joan Melià,

1994 i 1995;

Frases i texts. Exercicis

d’autocorrecció de llengua catalana

(Edicions Documenta Balear),

2000;

Parlar bé. Orientacions

per a l’ús correcte de la llengua

catalana

, amb especial referència

a les Illes Balears, 1996-2002-

2012;

Caracterització del lèxic

alguerès

, 2000;

Crònica de l’obra

del Diccionari

d’Antoni M. Alcover

i Francesc de B. Moll

, selecció del

text i notes per J.C., 2006. Ha

estat director, i parcialment

entrevistador, de la col·lecció

de vídeos

Arxiu audiovisual dels

dialectes catalans de les Illes

Balears

, Premi Aula Francesc de

Borja Moll de l’Estudi General

Lul·lià de Palma (1996). Autor de

nombrosos articles científics i

de divulgació de tema lingüístic,

ha estat col·laborador del

Diari

de Balears

des dels primers anys

i, des del novembre del 2011,

col·laborador de la secció

La

llengua a l’abast

del suplement

cultural d’aquest diari,

L’Espira

.

La Unió Europea, un mosaic lingüístic