Table of Contents Table of Contents
Previous Page  50 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 52 Next Page
Page Background

50

AIQS

News

74

Vivim més, però vivim millor?

Col·laborar en la recerca científica

per vèncer l’Alzheimer és invertir en

el nostre projecte de vida. La malaltia

d’Alzheimer no només esborra

els records i la identitat de qui la

pateix. L’Alzheimer també destrueix

projectes i il·lusions, viatges somiats

i lectures pendents, per als quals no

hi va haver ocasió abans i que es van

postergar amb l’esperança de portar-

los a terme durant el temps, calmat i

serè, de l’edat de retir.

Cada vegada gaudim de vides

més longeves i saludables. Solem

imaginar una vellesa en què, per

fi, podrem escometre tots aquells

projectes que l’activitat del dia a

dia, les responsabilitats i la cura de

la família ens van obligar a aparcar

per al futur. No obstant això, el

desenvolupament de demències

com l’Alzheimer —que afecta el 10%

de persones de més de 65 anys i que

no té curació— és una amenaça a la

salut i el benestar en aquesta última

etapa de la vida. Els cònjuges de

malalts d’Alzheimer sovint relaten,

amb tristesa i resignació, el munt

de plans i projectes ajornats “per a

quan fóssim grans” que la malaltia

d’Alzheimer ha truncat per sempre.

L’Alzheimer s’inicia dècades abans

de l’aparició dels símptomes

L’Alzheimer és una malaltia de llarga

durada, des d’una fase inicial, en

què la cognició està completament

preservada

i

sense

patologia,

seguida per una fase amb patologia

incipient però sense símptomes, a

una fase clínica simptomàtica amb

deteriorament cognitiu lleu, fins a

una etapa final caracteritzada per

una demència avançada. La fase

inicial, preclínica, es caracteritza

pel fet que es comencen a produir

canvis al cervell, entre 15 o 20 anys

abans de l’aparició dels símptomes.

Comencem a conèixer i estudiar

les alteracions biològiques que

s’inicien en aquest moment. Això ha

estat possible gràcies a la creixent

disponibilitat de biomarcadors i

marcadors basats en les alteracions

estructurals i funcionals observats

en proves de neuroimatge cerebral.

L’estudi ALFA

El programa científic de la Fundació

Pasqual Maragall està orientat a

la prevenció de l’Alzheimer i les

malalties neurodegeneratives que

s’hi relacionen. L’objectiu és actuar

abans que els danys al cervell siguin

irreversibles.

El nou paradigma d’investigació

exigeix entendre quina és la història

natural de la malaltia i dissenyar

intervencions en l’àmbit de la

prevenció, fet que és una aproximació

fins ara inèdita en aquestes

malalties. L’estudi ALFA (Alzheimer

i Famílies) permetrà conèixer millor

els processos que tenen lloc abans de

l’inici clínic de la malaltia, és a dir,

abans de l’aparició dels símptomes

de l’Alzheimer. L’objectiu és actuar

en aquest procés previ i silenciós,

dissenyant

intervencions

per

retardar o evitar totalment l’arribada

a l’etapa més devastadora, és a

EL CERVELL AL DESCOBERT

NEUROIMATGE PER VÈNCER L’ALZHEIMER