Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

AIQS

News

75

A fons

A fondo

In depth

amb l’objectiu que puguin aprofitar tot

els serveis i possibilitats que l’AIQS els

ofereix. I és que de ben segur la majoria

d’associats no saben prou bé què pot fer

l’AIQS per ells.

Així doncs, l’AIQS vol posar més el focus

en la gent jove?

Sense capmenadedubte, undelsprincipals

objectius de l’associació és aconseguir fer

entendre als nous professionals i persones

que s’acaben de llicenciar a l’IQS el gran

actiu que suposa formar part de l’AIQS per

al bon desenvolupament de la seva carrera

professional i personal.

Per als que encara no coneixen gaire bé

l’associació, com definiria la tasca de

l’AIQS?

En té moltes, però les més importants són

difondre el coneixement i acompanyar

els associats en la seva vida professional

mitjançant

assessoraments

tècnics,

tant per solucionar problemes laborals

que puguin sorgir com per enfocar la

seva carrera amb èxit. Precisament, els

grups professionals de l’AIQS són el

punt de trobada per als professionals

de cada sector, amb un gran nivell de

coneixements i ganes d’actualitzar-los

en termes legislatius, econòmics, socials

o tecnològics. Treballem per estar al dia

de qualsevol informació i coneixement i

posar-lo al servei de l’associat mitjançant

jornades i conferències que organitzem, i

també d’altres eines, com aquesta revista.

L’AIQS també és un punt de trobada per

fer treball en xarxa?

Els grups professionals de l’associació

són un punt de trobada excel·lent per fer

xarxa de contactes amb altres experts i

professionals del sector. I és un tema que

volem continuar potenciant, per exemple,

buscant

col·laboracions

amb

altres

associacions professionals.

És el cas del conveni que hem signat

recentment amb el Col·legi d’Economistes

de

Catalunya

i

altres

col·lectius

professionals amb els quals volem

col·laborar més, tant en l’organització

d’activitats com amb la possibilitat

d’oferir avantatges als associats.

Dins de l’IQS, estem treballant de la mà de

la TechFactory per tal de buscar mentors

o àngels inversors que vulguin ajudar

a impulsar els projectes empresarials

d’associats emprenedors. Una altra de les

iniciatives en què treballem per orientar

professionalment els nostres associats

és la cerca d’acords amb cercatalents,

amb l’objectiu que tinguin accés als

seus currículums quan busquin algun

especialista en concret.

Quins altres beneficis té un associat pel

fet de formar part de l’AIQS?

A més dels descomptes i promocions a

moltes empreses de serveis i institucions,

com per exemple gràcies a l’acord a què

hem arribat amb el Liceu per assistir a

diverses funcions, destacaria el servei

d’orientació professional i la borsa de

treball de l’AIQS, ja que són alguns dels

èxits de l’associació. A més, pel que fa

a l’àmbit professional, el fet d’estar

associat a una xarxa com la nostra és molt

important, ja que, qui ho està, sap que si

busca un expert del sector el trobarà aquí.

L’any 2017 se celebrarà a Barcelona, en

el marc d’Expoquimia, el 10è Congrés

Mundial d’Enginyeria Química. Quin

paper hi tindrà l’AIQS?

És un dels reptes més ambiciosos que ens

hem marcat des de la nova junta. L’AIQS,

junt amb laFederacióEuropead’Enginyeria

Química per l’Associació Nacional de

Un altre dels nostres

reptes és millorar la

comunicació amb els

nostres associats,

amb l’objectiu que

puguin aprofitar tot els

serveis i possibilitats

que l’AIQS els ofereix

Els grups professionals

de l’associació són un

punt de trobada excel·lent

per fer xarxa de contactes

amb altres experts i

professionals del sector